Debatt

Hemlösa katter har lidit nog nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Det är dags att regeringen stiftar en lag om ID-märkning

Foto: Foto: BILLY ADOLFSSON
En hemlös katt på ett av våra katthem. "Resurserna är begränsade och katthemplatserna alltför få", skriver debattörerna.

DEBATT. I juni 2009 beslöt den dåvarande regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av djurskyddslagen. Nytt förslag till djurskyddslag och förordning skulle lämnas samt exempel på hur andra föreskrifter på området kan utformas. Utredaren fick särskilt i uppdrag att se över möjliga åtgärder för att komma till rätta med ett av vårt lands största djurskyddsproblem, hemlösa katter.

I dag, över sex år senare väntar vi fortfarande på åtgärder.

Utredaren presenterade sitt förslag i november 2011. Ett välgrundat sådant som innehöll flera åtgärder som skulle kunna förbättra katternas situation avsevärt. Bland annat föreslogs lag på att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade, något som de ideella djurskyddsorganisationerna krävt under en lång tid. 

I Sverige finns det uppskattningsvis över 100 000 övergivna och hemlösa katter. Exakt antal är omöjligt att veta.

Dessa katter lever ett hårt liv och de flesta går en plågsam död till mötes när de drabbas av svält, kyla och infektionssjukdomar. Många av dessa katter får hjälp via katthem som drivs av ideella krafter, men resurserna är begränsade och katthemplatserna alltför få.

Många av platserna upptas av katter man kan misstänka har en ägare men som inte kan kontaktas då katten inte är id-märkt och/eller registrerad. Med en märkning och registrering skulle katten kunna återförenas med sin ägare i stället för att, i onödan, ta upp resurser från de redan hårt ansträngda katthemmen och från de katter som verkligen hade behövt hjälpen.

Regeringens utredare föreslog att det skulle införas ett tydligt förbud i djurskyddslagen mot att överge djur. Det, tillsammans med en lag om ID-märkning och registrering av katt, skulle fungera preventivt då det skulle bli betydligt svårare att överge sin katt. I dag är det alldeles för lätt och frekvent förekommande. ID-märkningen skulle även bli ett utmärkt redskap för att finna och lagföra förövaren i fall där katter överges.

Trots att katter är vårt vanligaste husdjur har de mycket låg status och ett sämre skydd i lagen än till exempel en hund. Det har länge funnits en lag om ID-märkning och registrering av hund vilket bidragit till hundens högre status i dag. Ett liknande lagkrav för katt skulle ge samma effekt för katten och höja dess status samt bidra till ett större ägaransvar.

Att lägga fram en proposition om en ny djurskyddslag är ett komplext arbete då lagen omfattar alla typer av djur, inte bara de som vi har i våra hem. Med anledning av alla de remissinlagor som gjordes 2012 är det förståeligt att det finns många grupper som alla har sin egen agenda utifrån sina intressen. Trots detta lyckades faktiskt regeringen 2014 bryta ut ett av utredarens förslag och lagstifta om förbud att använda djur för sexuella ändamål (tidelag). En lag som efterfrågats länge och som trädde i kraft i april 2014.

Nu i höst har det gått fyra år sedan utredningen presenterades och katternas situation har inte förändrats. Regeringen har bevisat att det går utmärkt att bryta ut delar ur utredarens förslag och lagstifta kring dem. Svenska Kattskyddsförbundet - Svekatt – och Djurens Rätt kräver nu att regeringen visar på handlingskraft genom att göra något liknande för katterna och behandla frågan om lagstiftning av ID-märkning och registrering av katt omgående.

De drabbade och utsatta katterna har väntat länge nog.

Lotta Hell

Camilla Björkbom

ARTIKELN HANDLAR OM