ÅSIKT

MP försvårar för gröna lösningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från C om fossila bränslen

Kristina Yngwe (C).

Karin Svensson-Smith, MP, skriver att jag gett hennes förslag om totalförbud av fossila bränslen beröm. Det är inte helt sant.

Kvotplikten, som innebär att oljebolagen blir skyldiga att successivt öka andelen biodrivmedel, är visserligen ett bra inslag – men ett totalförbud av bensin och diesel är ingenting jag applåderar.

Tvärtom har jag en hel del kritik mot MP:s samlade miljöpolitik. MP är aktivt medhjälpliga till att höja skatten på biodrivmedel och motsätter sig att inkludera transportsektor i energiuppgörelsen – trots att det är den kanske viktigaste biten för att klara klimatutmaningen.

Dessutom har man föreslagit skatt på solenergi, lagt en vårmotion där laddstolpar för elbilar skurits bort och nöjer sig med att utreda bonus-malus – ett system där smutsiga fordon blir dyrare och renare fordon billigare – trots att det redan finns färdiga utredningar.

Det bromsar övergången till en fossiloberoende fordonsflotta.

Med MP:s politik försvåras, fördyras och försämras möjligheterna att satsa på gröna lösningar på punkt efter punkt.

I praktiken plockar man bort alla klimatsmarta alternativ vid sidan av häst och vagn.

Transporter kommer att behövas även i framtiden. Inte minst för alla som bor, driver företag eller arbetar på landsbygden. Därför har Centerpartiet i vårbudgeten lagt förslag om att bonus-malus ska införas senast under 2016, att en miljölastbils- och miljöbuspremie ska införas samt att de öronmärkta satsningarna på utbyggnad av elbilsinfrastrukturen ska finnas kvar.

Kristina Yngwe

Vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet (C)

ARTIKELN HANDLAR OM