Debatt

Vi är eniga – och fäller regeringens vapenlag

M, KD och L: Gängen ska bekämpas, inte jägarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi uppmanar regeringen att släppa prestigen, dra tillbaka propositionen och i stället lägga fram förslag som slår mot gängkriminaliteten utan att det drabbar laglydiga jägare och sportskyttar, skriver Johan Forssell (M), Andreas Carlsson (KD) och Johan Pehrson (L).
Vi uppmanar regeringen att släppa prestigen, dra tillbaka propositionen och i stället lägga fram förslag som slår mot gängkriminaliteten utan att det drabbar laglydiga jägare och sportskyttar, skriver Johan Forssell (M), Andreas Carlsson (KD) och Johan Pehrson (L).

DEBATT

DEBATT. Det är fullt möjligt att agera hårt och resolut mot gängkriminaliteten utan att göra det besvärligt för jakt- och sportskyttar. Därför måste regeringen göra om och göra rätt i frågan om vapenmagasinen.

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag till riksdagen som innebär att innehav av löstagbara magasin ska kräva tillstånd. Våra partier kommer yrka avslag på förslaget eftersom det helt i onödan försvårar för lagliga jägare och sportskyttar.

Centerpartiet sagt nej till förslaget sedan tidigare finns det inte längre någon majoritet i riksdagen för lagförslaget. Vår uppmaning är därför att regeringen drar tillbaka propositionen.

Regeringens förslag är i princip identiskt med ett förslag som togs fram av regeringen för snart två år sedan men som lades i byrålådan efter omfattande kritik. Men nu gör man alltså ett nytt försök.

Den här gången har dock förslaget presenterats med hjälp av en ambitiös kommunikationsplan där bilden ska sättas att det rör sig om en helt central åtgärd för att komma tillrätta med gängkriminaliteten.

Att frågan överhuvudtaget inte lyftes vid de samtal om gängkriminalitet som hölls för ett par månader sedan talar dock sitt tydliga språk. Inte ens regeringen ser förslagen om att reglera vapenmagasin som någon avgörande fråga i kampen mot gängen.

Faktum är att förslagen delvis kommer sig av EU:s ändring av det så kallade vapendirektivet. Sverige ska naturligtvis följa de gemensamma regler som EU har. Men det saknas helt skäl att samtidigt – och helt i onödan – försvåra för svenska vapenägare på det sätt som regeringens förslag gör.

Vi delar dock regeringens inställning att kriminella personer och andra som inte har någon rätt att inneha ett vapen inte heller bör ha någon rätt att inneha ett löstagbart vapenmagasin.

Men det är helt ofattbart att regeringen väljer att lägga fram ett förslag som – helt i onödan – drabbar laglydiga jägare och målskyttar. Att försvåra för dessa grupper att hantera och inneha löstagbara vapenmagasin kommer knappast ha någon inverkan på det våld i kriminella kretsar som regeringen borde ha hela sitt fokus på.

Regeringen måste därför tänka om. Det är fullt möjligt att lägga fram regler som innebär att man försvårar för kriminella utan att det drabbar lagliga jägare och sportskyttar.

Till exempel kan reglerna om förverkande kompletteras så det blir tydligt att vapenmagasin som påträffas hos kriminella ska kunna tas i beslag och förstöras. Det skulle röra sig om en förhållandevis enkel ändring av lagen som regeringen kan bereda och lägga fram snarast – om den politiska viljan finns.

Vidare kan ett förbud att inneha vapenmagasin också övervägas – förutsatt att det tydlig begränsas till de personer som helt saknar rätt att inneha vapen. Eftersom varje person som har vapenlicens genomgått en vandelsprövning och löpande kontrolleras mot belastningsregistret är säkerhetsriskerna med en sådan lösning små.

Att ålägga någon som har tillstånd att inneha vapen ytterligare tillståndskrav för att inneha löstagbara vapenmagasin – oavsett om magasinet/magasinen hör till det eller de vapen som tillståndet omfattar – är att skjuta över målet.

Det kan exempelvis finnas goda skäl för jägare och sportskyttar som emellanåt byter ut sina vapen att behålla gamla magasin – vilket regeringen förstås känner till.

Vapenfrågor ska tas på stort allvar. Men Sverige ska lösa rätt problem. Det är gängkriminaliteten och övrig brottslighet som ska bekämpas med hårdare straff och tuffare regler, inte fredliga svenska jägare och skötsamma sportskyttar. Det är fullt möjligt att lägga fram ett förslag om löstagbara magasin som tillgodoser båda dessa intressen.

Vi uppmanar därför regeringen att släppa prestigen, dra tillbaka propositionen och i stället lägga fram förslag som slår mot gängkriminaliteten utan att det drabbar laglydiga jägare och sportskyttar.


Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)
Andreas Carlsson, rättspolitisk talesperson (KD)
Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kampen mot gängvåldet

LÄS VIDARE

DEBATT Ta vapenmagasinen från gängkriminella

ÄMNEN I ARTIKELN

Kampen mot gängvåldet

Vapen

Johan Pehrson

Johan Forssell

EU

Centerpartiet

Regeringen