Vi kan vara en förebild i gröna omställningen

Centerpartiet: Så sluter vi klyftan mellan stad och land

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ska vi ta hela Sverige framåt gäller det att vi inser värdet av att just hela landet är med och bidrar. Då kan vi inte tillåta att någon straffas, lämnas utanför eller halkar efter, skriver Annie Lööf och Peter Helander (C).
Ska vi ta hela Sverige framåt gäller det att vi inser värdet av att just hela landet är med och bidrar. Då kan vi inte tillåta att någon straffas, lämnas utanför eller halkar efter, skriver Annie Lööf och Peter Helander (C).

DEBATT. Sverige har alla förutsättningar att vara en förebild i den gröna omställningen. Använder vi våra naturresurser och vår gröna ingenjörskonst rätt kan vi gå före i arbetet med att ställa om till en fossilfri transportsektor. Det skulle gynna såväl klimatet som företagandet och samhällsutvecklingen. Avgörande för att lyckas med detta är dock att vi får med oss hela landet i omställningen. Att ett grönt kliv framåt inte samtidigt blir två steg bakåt för svensk landsbygd.

Inför Centerpartiets partistämma i september presenterar vi därför en rad förslag om hur vi kan ta nästa steg för ett grönare Sverige och samtidigt stärka svensk landsbygd och värna människors frihet.


1. Skogen nyckeln till framgång
Skogen både binder kol och utgör också råvara till såväl biobränsle som massa och papper. Skogsråvaran kan ersätta mycket, såväl fossila bränslen, textilier som fossil plast. Landets skogsägare är ovärderliga aktörer för att göra Sverige grönare, men de får aldrig tas för givna.

Centerpartiet är en garant för äganderätten och för att stärka Sveriges alla skogsägare. Vi har genom Januariavtalet både säkerställt enskilda markägares rätt till ersättning och tillsatt en stor och bred utredning för att stärka den privata äganderätten.

Nu vill vi gå vidare. Vi vill avskaffa de bestämmelser om lägsta slutavverkningsålder som finns i lagstiftningen och låta skogsägarna avgöra när det är lämpligt att avverka den skog de äger, inte som idag utifrån Skogsstyrelsens föreskrifter. En frihetsreform som skulle öka tillgången på förnybart och bidra till en hållbar tillväxt.


2. Mer förnybart i tanken
Vi svenskar är bra på att tanka förnybart, var femte tankad liter är förnybar. Men den inhemska produktionen av förnybart är fortfarande låg. Av den totala användningen av förnybara drivmedel importeras ca 85 procent. Som världsledande skogsnation borde det se annorlunda ut.

Centerpartiet vill därför tillsätta en branschkommission som utreder hur Sverige kan bli bättre på att producera förnybara bränslen på hemmaplan. Vårt mål är att Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användningen av dessa. Det är ett måste om vi ska klara Sveriges ambitiösa mål om att 2030 ha minskat utsläppen från transportsektorn med 70 procent och 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser alls.

Med en stark inhemsk produktion av gröna, förnybara bränslen får vi det avgörande verktyget för att verkligen ställa om transportsektorn. Klarar vi av att förändra regelverk och undanröja hinder för att få igång en storskalig svensk produktion av förnybara bränslen, då är det också realistiskt att sträva mot att fasa ut fossila bränslen i transportsektorn och få ett helt fossilfritt flyg i Sverige till 2040.


3. Ett moderniserat reseavdrag
Även den mest ambitiösa samhällsomställningen måste ta hänsyn till verkligheten. Många människor i vårt land är beroende av bilen. En grönare politik får därför aldrig tillåtas straffa dem som, på grund av långa avstånd, behöver bilen för att få vardagen att gå ihop.

Centerpartiet vill därför se ett nytt reseavdrag som i högre grad baseras på avstånd. Ett avdrag som gynnar dem som verkligen behöver bilen, men som gör det dyrare att ta bilen på de platser där det finns alternativ.


4. Rättvisa skatter som håller ihop Sverige
Dessutom vill Centerpartiet skapa rättvisa och sänkta skatter för människor som bor på landsbygden. Det är orimligt att betala några av Sveriges högsta kommunalskattesatser och samtidigt få en sämre välfärd tillbaka. Sveriges kommuner, inte minst de i gles-och landsbygd har det riktigt tufft ekonomiskt.

Vi vill stärka välfärden i hela landet genom att stärka kommuner och regioner med ökade generella statsbidrag. Men vi vill också att fler människor ska få behålla mer i plånboken. Därför vill vi sänka inkomstskatten för människor som bor på landsbygden, genom ett höjt grundavdrag.

Många landsbygdsbor får också, förutom kommunalskatten, betala extra avgifter till exempelvis vägsamfälligheter. Vi vill att det ska vara möjligt att göra avdrag för dessa extra kostnader som landsbygdsbor har genom ett särskilt landsbygdsavdrag. Det är några förslag hur vi sluter den orättvisa skatteklyfta som finns mellan stad och land och något som Centerpartiet driver på för med kraft.

Landsbygden är nyckeln i den gröna omställningen. Ska vi ta hela Sverige framåt gäller det att vi inser värdet av att just hela landet är med och bidrar. Då kan vi inte tillåta att någon straffas, lämnas utanför eller halkar efter. Med dessa förslag kan vi hålla ihop Sverige, se till att vi alla är med och att hela landet växer.


Annie Lööf, partiledare Centerpartiet
Peter Helander, skogspolitisk talesperson Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE