Debatt

Ska S satsa på låglönejobb nu?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Elisabet Svantesson (M): I förebildslandet Österrike är dessa sex gånger fler

Elisabeth Svantesson (M)
Elisabeth Svantesson (M)

Mikael Damberg (S) sa i söndagens Agenda att vi ska titta på Österrike för att lära om jobben till unga. Den österrikiska arbetsmarknaden är präglad av en stor låglönesektor, hela 15 procent av jobben är låglönejobb. Att Socialdemokraterna målar upp ett land som väljer låglönelösningar väcker frågor.

Regeringen genomför omfattande åtgärder för att lösa Sveriges långa historia av svårigheter för ungdomar att få jobb. Vi ser nu också att Sverige tillhör de länder där andelen ungdomar som vare sig jobbar eller utbildar sig minskar.

När vi gick till val för både åtta och fyra år sedan, lovade vi att jobben skulle bli fler. Och vi håller vad vi lovar. Över 200 000 fler har ett jobb att gå till än 2006. Det är inte en slump utan ett resultat av ett målmedvetet arbete för att jobben ska bli fler och komma fler till del.

Alliansen bedriver en politik för bredare vägar till jobb för unga. Detta gör vi inom ramen för den svenska modellen och justa villkor. Vi genomför omfattande satsningar på kunskap i skolan för att öka anställningsbarheten. Vi ökar efterfrågan på att anställa ungdomar genom lägre socialavgifter. Med ROT, RUT och sänkt restaurangmoms öppnar vi för fler jobb för unga. Tillsammans med arbetsmarknadens parter har vi tagit fram ett system för så kallade YA-jobb (yrkesintroduktionsanställningar) som till avtalsenliga löner gör det möjligt att lära sig ett jobb på jobbet. Vi satsar på utbildning och stärker kopplingen mellan skola och arbetsmarknad med lärlingsutbildningar, yrkeshögskolan och bristyrkesutbildningar.

Socialdemokraterna motsätter sig flera av regeringens åtgärder för att få fler unga i jobb, men har hittills presenterat få egna förslag. Det väcker därför frågor när Mikael Damberg säger att vi ska titta på Österrike, som så tydligt väljer låglönejobbsvägen för att öka sysselsättningen. Det är då värt att notera att låglönejobb är sex gånger vanligare i Österrike än i Sverige.

Att Socialdemokraterna pekar på låglönelösningar är en nyhet. Hittills har deras verktygslåda för fler jobb till unga varit tom. De har ställt ut löften, garantier och ambitioner, men inte fyllt på med konkreta åtgärder. Deras faktiskta politik har handlat om att ersätta stöd för riktiga anställningar med platser och AMS-åtgärder.

Sveriges arbetsmarknad står sig väl i jämförelse med de flesta andra länder. Men det innebär inte att vi saknar utmaningar och att vi därför kan luta oss tillbaka. Alliansens mål är att alla som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Det handlar om en politik som får jobben att växa och komma alla till del. Det handlar om att se alla och glömma ingen. För vi är övertygade om att alla unga behövs i bygget av framtidens Sverige. Alla jobb behövs.

Socialdemokraterna talar gärna om siffermål, garantier och ambitioner men desto mindre om hur det konkret ska göras. När ska Socialdemokraterna lämna retoriken och presenterar faktiska förslag på hur jobben för unga ska bli fler?

Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadsminister

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Arbetsmarknad

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad