Så gör vi det bättre för Sveriges studenter

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

(M): Det är rimligt att sänka bidragsdelen eftersom vi höjer både fribelopp och låndelen

Tobé, M.
Foto: STEFAN MATTSSON
Tobé, M.

Alliansen har förbättrat förutsättningarna för fler att studera på högskola. Idag finns det nästan 20 000 fler högskoleplatser än 2006 och de kommande åren kommer fler än någonsin tidigare kunna studera på en eftergymnasial utbildning. De senaste åtta åren har samtidigt både bidragsdelen och lånedelen av studiemedlet höjts i flera omgångar. Nu vill vi gå vidare och stärka studenters ekonomi med ytterligare en tusenlapp i månaden.

Sverige har ett av världens mest generösa studiefinansieringssystem. 2006 var studiemedlet 7860 kr per studiemånad. Idag är det 9776 kr per studiemånad. Bidragsdelen har höjts från 2700 kr till 3064 kr.  Regeringen vill nu gå vidare och utöka studiemedlet med ytterligare 1000 kr. Vårt besked är att studenter ska ha de ekonomiska förutsättningarna att studera på heltid därför vill vi höja studiemedlet till 10 777 kr per studiemånad. Det är rekordhögt. Samtidigt är räntan på studielånet idag rekordlåg tack vare att regeringen har tagit ansvar för Sveriges ekonomi och hållit ordning och reda i de offentliga finanserna.

Utöver detta har regeringen höjt fribeloppet i flera omgångar. I år höjs det med ytterligare 30 000 kronor från 142 400 kronor till cirka 172 400 kronor per kalenderår. Tack vare höjningen kan en studerande exempelvis ha månadsinkomster på 26 000 kronor under två sommarmånader och 12 000 kronor under årets resterande tio månader utan att studiemedlet sätts ned.

Nya Moderaterna och Alliansen menar att studenter ska få ekonomin att gå ihop när de studerar. Med ett höjt studiemedel till 10 777 kr per studiemånad överträffas de nationella studentorganisationernas genomsnittsbudget för en student med råge. Dessutom har regeringen höjt bostadsbidraget. Vi menar även att ingen student ska straffas för att de jobbar samtidigt som de studerar därför höjer vi fribeloppet. Slutligen anser vi att det ska löna sig att studera. Därför har regeringen genomfört fem förstärkningar av jobbskatteavdraget. En student som får jobb efter avslutade studier kommer idag att tjäna nästan en månadslön mer per år jämfört med 2006. Sammantaget har regeringen gjort stora satsningar för att stärka studenters ekonomi. Vi anser därför att det är rimligt att höjningen av studiemedlet består av en höjning av lånedelen med 1300 kr och en sänkning av bidragsdelen med 300 kr.

Mot detta står Socialdemokraterna som inte lyckas få ihop ekonomin i sina egna förslag. Nya Moderaterna finansierar sina åtgärder krona för krona. Socialdemokraterna saknar däremot mer än 10 miljarder i finansieringen av sina egna förslag. Det som återstår av deras utrymme väljer de att satsa på bidrag som äter upp alla andra satsningar.

Beskeden vi har fått från Baylan och Socialdemokraterna framåt är inte investeringar i kunskap för att få fler i arbete utan i stället mer skatt på arbete för att höja bidragen. Hur ska detta få fler studenter i arbete efter avslutade studier? Och de studenter som får jobb ska dessutom straffas med högre skatt.

Nya Moderaterna och Alliansen tar ansvar för svensk ekonomi och svenskt utbildningssystem. Vi prioriterar studier och arbete framför bidrag. Det är vägen framåt för att fortsätta vara en ledande kunskapsnation som ger alla möjligheten att studera på högskolan.

                                                      Tomas Tobé (M)

                                                    Benjamin Dousa (M)

Publicerad: