Debatt

Tvinga kassan att betala straffavgift

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Mats Odell (KD): Ingen ska behöva vänta längre än en månad på utbetalning

Mats Odell
Mats Odell

Vi har alla hört berättelserna om människor som tvingas vänta i månader på besked från myndigheter. Kanske är du själv en av dem som fått vänta på utbetalningen från Försäkringskassan. Eller så kanske du har vänner som tvingats söka socialbidrag eller be bekanta om ett lån för att ha råd att betala hyra och mat i väntan på att deras ärende ska handläggas hos myndigheterna.

Det finns många sådana berättelser i vårt land. Ett fåtal når ända fram till tidningssidorna. Men bakom varje berättelse finns en oro och en upplevelse av att ha blivit sviken av det samhälle man varit med att bygga med sina skattepengar och satt sin tilltro till. Kanske blir denna känsla av att vara sviken större av att man vet att om situationen varit den omvända, om jag hade varit sen med något som staten efterfrågar, så hade jag blivit bestraffad.

Om vi som medborgare inte lämnar in uppgifter i tid kan vi beläggas med straffavgifter. Våra ansökningar kan avslås så att vi tvingas börja om en process från början. Och lämnar vi felaktiga uppgifter kan vi till och med dras inför domstol. Men det finns inga, eller endast mycket små, möjligheter för oss som medborgare att få ersättning när vi tvingas vänta på myndigheterna.

Vi Kristdemokrater vill ändra på det. Vi anser att ingen ska behöva vänta i mer än en månad på att få en utbetalning från Försäkringskassan eller a-kassan från det att man har lämnat in en komplett ansökan. Ingen ska heller behöva vänta i mer än en månad på att få ett beslut i ett enklare bygglovsärende eller tre månader på att få beslut i ett vanligt bygglovsärende.

Precis som medborgare idag kan behöva betala straffavgifter om man lämnar in felaktiga eller försenade uppgifter till myndigheter vill vi att även myndigheter ska ha en skyldighet att ersätta medborgare och företag vid försenade utbetalningar eller beslut som drar ut på tiden trots att den som ansöker lämnat in alla de uppgifter som behövs. Om myndigheten inte klarar servicegarantin bör den betala en ekonomisk kompensation som motsvarar 20 procent av ersättningen. Är det inte fråga om utbetalning av en ersättning ska istället ett schablonbelopp betalas ut.

När man vänder sig till en myndighet ska man redan från början veta vad man kan förvänta sig. Därför bör varje myndighet utfärda tydliga servicegarantier som på ett enkelt sätt berättar för de som söker hjälp hos myndigheten vilken service de kan förvänta sig. Hur lång tid ska man behöva vänta innan man får träffa en handläggare om man besöker myndighetens kontor? Hur länge ska man behöva vänta i telefon? Och hur lång tid tar det att för myndigheten att fatta ett beslut? Myndigheten ska också ha en skyldighet att berätta hur väl man lever upp till dessa garantier.

Vi ska som medborgare kunna ha samma förväntan på stat och kommun om att få svar i tid som de har på oss. Det är hög tid att vi som politiker svarar upp mot det kravet.

Mats Odell (KD)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik