Fredrik Reinfeldt bör ta över fallet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SSU: Utred Bildts inblandning i folkmorden i Etiopien

I tisdags inleddes rättegången mot de svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye. Rättegången har fått stor uppmärksamhet i såväl svenska som internationella medier och återigen satt fokus på frågan om Lundin Oil och utrikesminister Carl Bildts inblandning i folkrättsbrott. Statsminister Fredrik Reinfeldt måste nu ta sitt ansvar och utreda sin ministers tveksamma intressen samt sätta tryck på den etiopiska regimen.

Jakten på naturresurser i fattiga länder har genom historien varit en källa till folkmord och fördrivning. Det svenska oljebolaget Lundin Oil, som är i god för över tre miljarder, är ett av de företag som har byggt upp sin förmögenhet på att göra affärer med diktaturer som plågas av inbördeskrig. Företaget utreds sedan förra året för folkrättsbrott med anledning av sin verksamhet i Sudan under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

I boken ”Affärer i blod och olja” ger Kerstin Lundell en ingående beskrivning av striderna på Lundin Petroleums område i Sudan och argumenterar för att en brottsutredning för delaktighet i brott mott mänskligheten omedelbart bör inledas mot företaget. Persson och Schibbye befann sig i Etiopien för att granska företagets inblandning i övergrepp på den etiopiska lokalbefolkningen när de tillfångatogs och fängslades. Omständigheterna gör att fallet nu måste ges högsta politiska och diplomatiska prioritet.

Under åren 2000-2006 var Carl Bildt styrelseledamot i Lundin Oil och ansvarig för företagets etiska riktlinjer. I dag vill han inte svara på i vilken utsträckning han har varit inblandad i Lundin Oils verksamheter i Sudan. Det finns dock uppgifter som visar att Bildt satt i företagets styrelse när diskussionerna om satsningarna i Sudan ägde rum och att styrelsen varnades för våldsamma konsekvenser. Tystnaden och lögnerna tyder på det värsta, att Sveriges utrikesminister har suttit som ansvarig i företag som har gjort sig skyldig till folkrättsbrott.

Det är paradoxalt att den man som Persson och Schibbye skulle granska nu är en viktig aktör i arbetet för att få journalisterna fria. Bildts återhållsamma hållning skapar misstankar om att han handlar i egen sak och hans motiv bör ifrågasättas.

Ytterst ansvarig för situationen är dock statsminister Fredrik Reinfeldt. Att Sveriges statsminister sitter på åskådarläktaren när två svenska journalister godtyckligt anklagas för terrorism av en stat som saknar rättsprinciper är otagbart. Statsministerns tystnad, handfallenhet och oförmåga att ta sitt ansvar som regeringschef ställer oss frågande till om han har full kontroll över sin regering. Reinfeldt har tidigare visat oförmåga att agera mot ministrar från de andra regeringspartierna. Nu har han även avhänt sig ansvaret för att utkräva ansvar från sin egen utrikesminister och partikamrat.

Vi kräver att Fredrik Reinfeldt visar politisk handlingskraft, tar över ärendet och sätter tryck på den etiopiska regeringen. Vi vill också att det tillsätts en utredning kring Lundin Oil och Carl Bildts inblandning i folkmorden och våldet i Sudan och Etiopien. Sverige behöver en opartisk utrikesminister som är agerar utifrån grundläggande rättsprinciper.

Ansvaret för det vilar hos statsminister Fredrik Reinfeldt.

Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU

Publisert: