Debatt

Borgs krogbudget är en oansvarig metod

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

LO: Regeringen borde satsa på jobb i stället för ineffektiva skattesänkningar

Finansminister Anders Borg.
Finansminister Anders Borg.

Sverige behöver en ekonomisk politik för att få fler i jobb och pressa tillbaka arbetslösheten.

Den ekonomiska oron är stor i vår omvärld. Sverige står relativt starkt bland annat för att vi har en välfungerande arbetsmarknad. Löntagarna har en yrkesskicklighet av högsta internationella klass och andelen i arbete är hög.

Men utmaningarna är stora. När moderaterna vann valet 2006 ­deklarerade Anders Borg att det rådde massarbetslöshet. I dag är ytterligare 50 000 personer ­arbetslösa och långtidsarbets­lösheten har vuxit kraftigt. ­Hårdast har löntagare med ­kortast utbildning drabbats.

Regeringens egen ekonomiska prognos visar att det dröjer till 2014 innan Sverige ens har kommit ner till den arbetslöshet som rådde hösten 2006.

Det mesta tyder på att regeringens budgetproposition innehåller reformer i storleksordningen 15 miljarder kronor. Detta är enligt bland annat Konjunkturinstitutets och LO-ekonomernas bedömning en för låg nivå givet den svaga ekonomiska utveckling som förväntas 2012. 

LO anser att regeringen ska agera aktivt inom ramen för målet om en procents överskott över en konjunkturcykel. Det utrymme för stimulanser som är möjligt ska nyttjas. Särskilt som en avmattning står för dörren.

I ljuset av regeringens begränsade reformutrymme framstår det som oansvarigt att regeringen ­använder mer än en tredjedel till sänkt moms på restauranger. Alla seriösa bedömare är eniga om att utväxlingen av momssänkningen blir mycket svag.

I stället för ineffektiva skattesänkningar vill LO se investeringar som ökar sysselsättningen och pressar tillbaka arbetslösheten.

Infrastruktur. LO har länge ­pekat på behovet av förstärkta ­investeringar i infrastruktur. Men för att ge tillräckligt resultat ­måste de vara mer omfattande och mer långsiktiga än vad regeringen ­föreslår. En mer aktiv bostadspolitik behövs för att öka tillgången på bostäder i de delar av Sverige där det i dag råder brist. Rot-­stödet bör vidgas till att omfatta också flerfamiljshus och göras tidsbegränsat för att få största möjliga jobbeffekt.

En starkare a-kassa stabiliserar ekonomin. I tider av ekonomisk oro behöver den ekonomiska politiken ingjuta trygghet hos löntagarna. Då vågar man byta jobb, köpa hus och konsumera. En bra a-kassa gagnar därför alla löntagare. Taket för ersättningen till a-kassan måste höjas rejält. Fler måste också kunna kvalificera sig för a-kasseersättning. Avgifterna behöver kraftigt sänkas.

Utbildningslyft för ökad konkurrenskraft. Trots hög arbetslöshet finns det fortfarande arbetskraftsbrist inom flera ­yrken. Efterfrågan är stor på exempelvis byggnadsarbetare och mekaniker. Det visar att antalet arbetsmarknadsutbildningsplatser ska ­utökas. Det finns också behov av satsningar inom den reguljära utbildningen liksom för att öka kvaliteten inom skolan. Vidare behövs satsningar på det livslånga lärandet så att människor ges möjlighet till en andra chans. Inom tio år bör alla vuxna i Sverige ha en gymnasiekompetens som ger behörighet till fortsatta studier.

Anställningsstöd – för att ­bryta långtidsarbetslösheten. Anställningsstöd, så som plusjobb, är en bra möjlighet för de arbetslösa med riktigt långa arbets­löshets­tider att få bra jobb till avtalsenliga löner. Håkan Juholt har ­deklarerat att socialdemokraterna vill återinföra plusjobben. Det välkomnar jag och hoppas på att samförstånd kan byggas över blockgränserna om att investera i ett modernt program för anställningsstöd.

Sverige behöver en löntagarvänlig politik för fler jobb. Med fler i arbete och lägre arbetslöshet blir Sveriges ekonomi ­både starkare och tryggare.

Wanja Lundby-Wedin

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik