Debatt

Samhället måste hjälpa familjer att hålla ihop

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Barnminister Maria Larsson (KD): Så kan vi minska barnfattigdomen

Maria Larsson.
Maria Larsson.

Barn är det mest dyrbara vi har. De står framför oss som representanter för framtiden. Och den talar vi politiker mycket om, men barndomen går inte i repris. Den är högst tidsbestämd. Det ger oss vuxna en gemensam uppgift: att ge alla barn en god start i livet.

Hur gör man det? Klart är att det finns flera anledningar till att barn lever i ekonomisk utsatthet.

Enligt Rädda Barnens rapport är den främsta orsaken att föräldrarna saknar arbete. Det märks att utrikes födda har svårare att få jobb. Av de drabbade barnen har hälften minst en förälder som är utrikes född. Trösklarna till arbetsmarknaden måste sänkas. Utanförskapet slår mot hela familjen.

Men ensamstående föräldrar är också mer drabbade då en förälder kan stå ensam för försörjningen. Sedan får vi inte glömma att 385 000 barn växer upp med föräldrar som har ett riskbruk av alkohol. De har en annan form av utsatthet som också påverkar barndomen.

Det krävs alltså ett helhetsgrepp.

Som kristdemokrat ser jag familjen som samhällets mest grundläggande välfärdsinstitution. Därför kan vi inte kan ­tala om barn i ekonomisk utsatthet, utan att samtidigt tala om ­familjen. Torsdagens redovisning av utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad bekräftade detta.

Utredningen visar att väldigt många barn skulle få en ekonomiskt bättre situation om fler särlevande föräldrar frivilligt kunde komma överens om ekonomin kring barnet, i stället för att gå via Försäkringskassans underhållsstöd. I de tre lägsta inkomstgrupperna skulle 90 procent av barnen få det bättre ekonomiskt om föräldrarna kom överens frivilligt om hur det ekonomiska ansvaret ska se ut.

Alltså bör socialtjänstens arbete inriktas på att familjeproblem ska kunna lösas med föräldrarnas medverkan och att konflikter ska lösas så att båda föräldrarna vid en separation fortsatt kan ta sitt fulla ansvar för barnen.

Men vi behöver också fråga oss vad samhället gör för att stödja att föräldrar håller ihop. Två föräldrar kan göra mer än en. Inte bara rent ekonomiskt ­utan också socialt som en närvarade vuxen. Barn kan även vara fattiga på umgänge och tillit till vuxna.
 

Vi bör även tänka på detta när vi talar barnfattigdom i Sverige. SCB:s färska undersökning visar att 95-97 procent av vårt lands barn har en egen mobil. Nästan lika många har egen cykel och eget rum hemma. Svenska folket har det internationellt sett bra. Rädda Barnens rapport klargör att ekonomin inte har blivit sämre för någon inkomstgrupp, ­inte heller de med lägst inkomst. Men skillnaden har ökat. Jobbskatteavdragen har gett mer i plånboken hos alla arbetare. Procentuellt har den som tjänar minst fått mest.

Detta behöver sägas. Lika tydligt som att det är oacceptabelt att barn inte ska kunna få glasögon vid behov. Vårt land har resurserna för det!

Den bästa – och långsiktiga – lösningen på den ekonomiska utsattheten är att få fler i arbete. Dels för att fler kan försörja sig själva. Dels för att fler omfattas av de inkomstrelaterade försäkringarna. Risken för ekonomisk utsatthet minskar väsentligt för barn i familjer där någon förälder arbetar heltid.

Kortsiktigt finns de riktade bidragen. Precis som Rädda Barnen föreslår kommer regeringen att höja bostadsbidraget den 1 januari 2012 och flerbarnstillägget höjdes förra året. Nu ser vi över hur bidragen bättre kan utjämna skillnaderna mellan olika hushåll med barn.

Trots problemen gläds jag över det nyvunna intresset för barn hos beslutsfattare och opinionsbildare. Alltför ofta har denna samhällsgrupp levt i skuggan av oss vuxna. När vi jobbar för barnens bästa är vi alla vinnare.

Maria Larsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik