Tvinga alla elever att välja sin skola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-06-09 | Publicerad 2011-06-07

Debattören: Så ger vi även resurssvaga barn bästa utbildningen

I Aftonbladets granskning av den svenska skolan framställdes det fria skolvalet som ett av våra största problem. Inte för dem som aktivt väljer en skola, de får ofta en utbildning med hög kvalitet och eleverna klarar sig bra. Men de som avstår från att välja blir alldeles för ofta anvisade en skola som inte håller måttet.

Lösningen är inte att avskaffa valfriheten, i stället borde vi göra den obligatorisk. Det är naturligtvis inte ett problem att de som använder skolvalet får en utbildning med hög kvalitet. Däremot instämmer förmodligen alla i att det är oacceptabelt att de som avstår från att välja anvisas sämre och ibland direkt undermåliga skolor. Det är med andra ord inte valfriheten som är problemet, utan bristen på aktiva val.

Svensk skola har stora utmaningar framför sig. Kunskapsresultaten sjunker, lärarnas status har urholkats och skillnaden mellan skolor ökar. Det kanske allvarligaste bekymret är att social bakgrund idag spelar större roll för skolresultaten än det gjorde för 20 år sedan. Lite tillspetsat kan man säga att det blivit viktigare att välja rätt föräldrar än att välja rätt skola. 

För att göra upp med de senaste decenniernas misslyckade skolpolitik genomförs i år en lång rad reformer på skolans område. Det handlar om allt från att stärka lärarnas roll till nya kursplaner, betyg och kunskapskontroller. På gymnasieskolans område får vi helt nya program som stänger de återvändsgränder som idag lämnar nästan var tredje gymnasieelev utan de kunskaper de har rätt till. 

De här reformerna sätter Sverige på rätt kurs, men utmaningarna är förstås mycket större än så. Den kritik mot friskolor och valfrihet som kommer från vänsterkanten är i grunden både missvisande och felaktig, men även vi som tror på människors rätt till valfrihet måste våga erkänna att det finns problem med dagens skolvalssystem.

Resursstarka och högutbildade familjer är mer aktiva i sina skolval. Genom att de väljer bort sämre utbildningar till förmån för skolor som håller hög kvalitet får dessa elever bättre förutsättningar och visar högre resultat. Samtidigt ser vi att det är många som avstår från att jämföra och välja skola. Barn till föräldrar med låg utbildningsnivå och inkomst avstår oftare från ett aktivt val och hamnar i den skola som kommunen anvisar. Så länge inte alla skolor är bra skolor innebär det tyvärr en sämre utbildning. Aftonbladets skolgranskning visar att valfriheten fungerar, men det fungerar bättre ju fler elever och föräldrar som använder sig av den. 

Att göra valfriheten obligatorisk är inte så svårt som det kan låta. Redan i dag finns kommuner som har ett sådant system och i till exempel Nacka har det lett till att föräldrar i utsatta områden faktiskt är mer aktiva i sina skolval: de väljer oftare skolor som uppvisar hög kvalitet än föräldrar i mer välmående bostadsområden.

Skolvalet skulle i framtiden kunna bli en obligatorisk och naturlig del av skolplikten. Exakt hur ett sådant system ska utformas kan vi diskutera, men fördelarna är uppenbara och skulle dessutom tvinga kommunerna att öppet redovisa hur det ser ut på olika skolor. Valfriheten är för viktig för att vara valfri!

Oskar Öholm

Följ ämnen i artikeln