Fler funktionshindrade ska försörja sig själva

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Folkpartiet: Så ska vi stoppa utsorteringen av unga som vill jobba

Alla med funktionshinder måste få arbeta efter sin förmåga och få lönesättning efter kompetens, menar debattörerna. Mannen på bilden har inget med artikeln att göra.
Foto: Foto: JERKER IVARSSON
Alla med funktionshinder måste få arbeta efter sin förmåga och få lönesättning efter kompetens, menar debattörerna. Mannen på bilden har inget med artikeln att göra.

I dag är nära 27 000 personer ­under 30 år hänvisade till aktivitetsersättning, det vill säga ungdomars motsvarighet till förtidspension. Inte sällan handlar det om personer med funktionsnedsättningar.

Vi vill ge dessa unga personer en chans och möjlighet att i större omfattning kunna påverka och forma sina egna liv. Därför föreslår Folkpartiets socialförsäkringsarbetsgrupp en storsatsning för att förbättra utsikterna för unga med funktionsnedsättning.

Den offentliga sektorn måste ta ett större ansvar för att anställa­ personer med funktionsnedsättning. Det behövs en inventering av stora delar av de offentligt ­finansierade arbetsplatserna för att se hur man i dag anställer unga med funktionsnedsättning och vad man kan göra för att fler ska anställas. Det offentliga måste gå i bräschen och rannsaka sig själv.

Arbetsförmedlingens resurser för att arbeta med unga personer med funktionsnedsättning måste öka. Bland annat genom mer särskilda introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS), som visat sig ­leda till jobb i närmare hälften av projekten.

För att öka de ekonomiska marginalerna vill vi även se över ­bostadsstödet för personer med funktionsnedsättning så att det i större utsträckning ska täcka höga­ boendekostnader på grund av funktionsnedsättning. Många boendeformer som krävs för vissa funktionsnedsättningar har högre hyror än andra boenden av samma storlek.

Vi vill höja taket i lönebidragen­ för att öka drivkrafterna för ­arbete. I dag är taket på 16 700 kronor i månaden vilket gör att många personer med funktionsnedsättning inte kan få någon ­lönesättning efter kompetens.

Som en del av ett mer sammanhållet grepp från samhällets föreslår vi införandet av en jobbcheck, ett sorts intyg som redan på förhand visar vilka stödformer personen har rätt till. För personer med funktionsnedsättning finns det i dag en rad stödåtgärder inom­ det arbetsmarknadspolitiska området. Detta gör det svårare för den enskilde att på egen hand söka jobb. I en anställningssituation kan det vara svårt, både för den ­arbetssökande och för arbetsgivaren, att veta vilka stödformer som faktiskt finns att tillgå.

Vi vill därtill utveckla ett kostnadsfritt informationsstöd på ­arbetsförmedlingen för arbetsgivare. Till informationsstödet ska finnas möjlighet att snabbt få svar på frågor av personer som är specialiserade på funktionsnedsättning och arbetsplatsanpassning.

Även om vi genomför alla våra reformer kommer det att finnas personer med funktionsnedsättning som inte når den reguljära arbetsmarknaden. För dessa personer är det precis lika viktigt att ha en sysselsättning. Därför vill vi utöka sysselsättningsgarantin inom ramen för LSS.

Dessa satsningar vill vi göra samtidigt som vi byter ut ersättningssystemet för unga förtidspensionärer, aktivitetsersättningen, mot ett nytt basskydd för unga. Skyddet ska ges för nedsatt arbetsförmåga för en månad eller längre. Den ska till skillnad från aktivitetsersättningen ha flera avstämningar per år där rättigheter och skyldigheter till olika aktiviteter och stöd ska prövas. Det fåtal unga som aldrig bedöms kunna arbeta ska få den reguljära förtidspensionen, alltså sjukersättning.

Vi räknar med att denna storsatsning uppgår till flera hundra miljoner kronor. Därför är det centralt att vi fortsätter stärka politiken för fler i arbete. Bara så skapas resurser att satsa på välfärden.

Att redan innan det vuxna livet har börjat bli utsorterad som oanvändbar på arbetsmarknaden är en hård samhällsdom för alla dem som vill och kan bidra efter sin förmåga. Det vill vi ändra på.

Johan Pehrson

Birgitta Rydberg

Cecilia Carpelan

Ulf Nilsson

Emma Carlsson Löfdahl

Christina Englén

Publicerad: