Debatt

Vi måste se islam som en religion bland andra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Eli Göndör: Missriktad känslighet tar ifrån muslimer rätten att ses som individer

STORA SKILLNADER Muslimer ber i en moské i Damaskus. De flesta muslimer tror på en gud och att Muhammed är hans profet, men det finns stora skillnader i känslan av förpliktelse gentemot religionen, skriver forskaren Eli Göndör. Foto
STORA SKILLNADER Muslimer ber i en moské i Damaskus. De flesta muslimer tror på en gud och att Muhammed är hans profet, men det finns stora skillnader i känslan av förpliktelse gentemot religionen, skriver forskaren Eli Göndör. Foto

När journalisten Amun Abdulahi 2009 avslöjade att ledaren på en fritidsgård i Rinkeby rekryterade ungdomar till den jihadistiska milisen al-Shabaab blev hon utfryst i Rinkeby där hon bodde. Hon blev utstött och anklagad för att ha sålt sig till svenska journalisters svart­målning av islam. Enligt Amun Abdulahi var det något som hon hade förberett sig på.

Däremot var hon helt oför­beredd på att också bli ifrågasatt av etablerade svenska medier. Den 24 april 2010 avfärdades Amun Abdulahis uppgifter som hörsägen och rykten i det väl­renommerade radioprogrammet ”Konflikt”.

Bortsett från detaljerna om händelsen visar den efterföljande debatten om vad som fick ”Konflikt” att ifrågasätta Amun Abdulahis uppgifter att det blir komplicerat när det handlar om muslimer. Överdriven och missriktad känslighet placerar muslimer bortom rätten att ses som vilka andra människor som helst och islam som vilken annan religion som helst.

Muslimer ska antingen skyddas eller hängas ut och islam ska antingen dras i smutsen eller höjas till skyarna som något osedvanligt exotiskt och välgörande. Att islam som alla andra religioner alltid blir resultatet av dess utövare vid varje givet tillfälle tycks för många var en ny tanke.

Men händelserna kring Amun Abdulahi illustrerar just detta. Att hon bär slöja kan vara ett tecken på att hon i någon mening ser sig som religiös. Det gör dock även männen med anknytningar till al-Shabaab och de som efter programmet anklagade henne för att svartmåla islam.

En sökning på Google med kombinationen ”the muslim threat to the world” ger 140 miljoner träffar med varierande trovärdighet och innehåll. De hemsidor som jag tittat igenom uttrycker mer eller mindre likartade åsikter om att islam skulle vara en exceptionellt problematisk religion och muslimer ovanligt problematiska människor.

I en attitydundersökning baserad på 38 000 intervjuer gjorda på över 80 språk har Pew research center granskat hur muslimer i världen ser på sin religion.

Undersökningen visar att tron på en gud och att Muhammed är hans profet är väldigt vanlig. Därutöver varierar själva tron eller vad tron innehåller. En del tror på änglar, himmel och helvete, andra gör det inte.

Det förekommer skillnader både geografiskt, mellan generationerna och könen avseende trons innehåll och omfattning. Stora variationer förekommer i känslan av förpliktelse gentemot religionen.

I länder som Kazakstan och Albanien är det inte mer än 15–18 procent som känner sig religiöst förpliktigade. I centrala Asien, södra och östra Europa är deltagandet i olika former av religiösa aktiviteter mycket lågt till skillnad från i exempelvis Turkiet.

Sammantaget tydliggör rapporten att den ofta uttalade övertygelsen om att det bara finns ett sätt att tolka islam inte överensstämmer med den stora variation som visar sig i praktiken.

Förhållningssätt till islam bland muslimer är således lika variationsrikt som människors förhållningssätt till tillvaron rent allmänt. Överkänsligheten för just islam och muslimer är därmed lika obefogad som destruktiv.

Att dölja vad som bör kritiseras tjänar ingens syfte. De som framför allt blir lidande när det sker är människor som Amun Abdullahi. Genom bemötandet av etablerade svenska medier förlorade hon tron på journalistiken i Sverige och på sig själv.

Eli Göndör

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt