Låt barnen lussa för sina föräldrar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Att anhöriga inte är välkomna motverkar integration

Föräldrar i delar av Stockholm har fått information om att de inte är välkomna att delta i sina barns luciafirande på förskolan i år. Argumenten för beslutet håller inte, menar debattören. Barnen på bilden har inte med förskolorna i artikeln att göra.
Foto: Foto: COLOURBOX
Föräldrar i delar av Stockholm har fått information om att de inte är välkomna att delta i sina barns luciafirande på förskolan i år. Argumenten för beslutet håller inte, menar debattören. Barnen på bilden har inte med förskolorna i artikeln att göra.

DEBATT. Föräldrarna till förskolebarnen i Farsta och Fagersjö har i dagarna nåtts av en information om att de inte är välkomna att delta i sina barns luciafirande på förskolan detta år.

Anledningarna till detta är att alla barn inte alltid är trygga hela tiden och att firandet kan leda till besvikelse och stress hos en del barn. Olika föräldrar innebär nämligen att det kan se olika ut för olika barn; en del har föräldrar som inte kan delta i firandet, en del har inte råd med utstyrsel och en del barn får gå hem efter firandet medan andra är kvar på förskolan.

Vi förstår ingenting av dessa argument.

Det faktum att det finns skillnader mellan olika människor ser vi inom förskolan som den mest grundläggande förutsättningen för utveckling, delaktighet och demokrati. Att alla människor är bra på olika sätt och att alla därmed bidrar med olika kompetenser ger en mycket klok och stark grupp där vi kan lära oss mycket av varandra. Förutsättningen för detta är så klart att vi lär oss att mötas, att respektera, att argumentera, att förhandla och att vi därigenom växer i förståelse både för vem vi själva är och hur andra människor tänker och fungerar.

Att rygga för alla skillnader mellan människor skapar rädsla och enfald och tömmer verksamheten på meningsfullt innehåll.

I en skola på Södermalm spelade de yngre barnen kula på rasten. När det inte fanns enighet hos barnen kring poängberäkning och regler i kulspelandet beslutade lärarna inte att ta upp kulorna på matten eller att diskutera med barnen hur regler kommer till utan de förbjöd kulspelandet. Vilka signaler sänder detta till barnen? Känner de sig sedda och stöttade, får de hjälp att komma överens och att lära sig viktiga saker tillsammans, känner de sig räknade med av de vuxna?

Lucia är ett möte med sång i den mörkaste tiden här i Sverige, ett tillfälle att tillsammans få kura ihop hos varandra och känna samhörighet och litet andakt. Att inhandla litet glitter åt de barn som inte har och att tillsammans med barnen ordna den här lilla festen ger barnen gemensamma minnen och ett kitt som binder dem samman.

Att sedan bjuda in föräldrar med annan tro och kanske få reda på hur de firar tillsammans inom den religionen berikar oss alla på förskolan.

Förskolechefernas antagande att de barn som ”tvingas” stanna på förskolan med sina kamrater efter lussandet blir besvikna låter problematiskt; om cheferna har denna syn på sin verksamhet behövs förmodligen ett stort gemensamt arbete, både vad gäller värdegrund, organisation och pedagogik på dessa förskolor – barn brukar tycka att det är kul att vara med sina kamrater på vardagarna.
I stället för att bjuda in föräldrarna vill cheferna att Lucia ska firas/uppmärksammas som en pedagogisk aktivitet i verksamheten.

För att ändå ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i lussefirandet erbjuder förskolecheferna föräldrarna att få se dokumentation i form av fotografier från denna aktivitet. Då undrar vi stillsamt hur detta ska gå till. I alla år har unga vitklädda sångare bringat ljus och försoning till oss människor – vem ska barnen nu lussa för? För pedagogerna? För cheferna? Vad ska dokumenteras och framför allt – varför?

Vi bör vara varsamma om vår demokrati som vi så stolt lutar oss emot här i Sverige, den är en färskvara som ständigt måste återerövras av oss alla här i landet!

Integration innebär att vi olika människor möts och hittar strategier att nå och förstå varandra. Vår demokratiska förskola och skola är helt beroende av att vi alla omfattar och begriper detta och att vi arbetar i riktning mot ett större mod och en starkare vilja till att mötas och arbeta tillsammans.

Anna Dannert

Förskolechef på Mosebacke Förskolor AB

Avslutad debatt

Nu drar vi streck i den här debatten. I och med att kommentarsfältet stängs kan man tyvärr inte läsa de kommentarer som redan lämnats; en teknisk brist vi är medvetna om. Tack för ert deltagande och engagemang! /Debattredaktionen

Brevet till föräldrarna om årets luciafirande

Luciafirande på centrala Farsta och Fagersjö förskolor

Ledningsgruppen för centrala Farsta och Fagersjö förskolor har tagit ett gemensamt beslut när det gäller Luciafirande i vår enhet.
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Vår erfarenhet är att Luciafirande tillsammans med föräldrar inte alltid skapar trygghet för alla barn på förskolan.
En del föräldrar har av olika anledningar ingen möjlighet att delta vilket leder till stor besvikelse hos det enskilda barnet. Alla föräldrar har inte möjlighet att skaffa kläder och luciakronor och personal uppmärksammar stor stress hos många barn inför luciafirandet tillsammans med föräldrar, som barnen har svårt att hantera. En del barn har möjlighet att få gå hem tillsammans med sina föräldrar efter firandet medan andra behöver vara kvar på förskolan då föräldrarna måste återgå till arbetet eller av annan anledning inte kan ta hem sitt barn.

Vår generella uppfattning är att ett luciafirande där föräldrar bjuds in skapar alltför stora skillnader för barnen när det gäller att skapa en bra verksamhet som anpassas till alla barn. Vi anser då inte att vår verksamhet utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar. Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är de etiska värden vi vill att vårt arbetssätt och förhållningssätt ska präglas av och detta väger tyngre än enskilda föräldrars önskemål om att få delta i sitt barns luciafirande.
Vi har utifrån detta beslutat att barn och personal på våra förskolor tillsammans utifrån barnens intressen uppmärksammar/firar Lucia som en pedagogisk aktivitet i verksamheten där endast barn och personal på förskolan deltar. För att ändå kunna göra er föräldrar delaktiga i ert barns luciafirande i verksamheten kommer vi att dokumentera aktiviteten genom t ex film eller fotografier där de som önskar kan ta del av firandet.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN