ÅSIKT

Så kan regeringen lösa krisen i vården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Landstingspolitiker från MP: Det krävs en nationell samling

Foto: Foto: MIKAEL WALLERSTEDT/TT
Vårdkris. Vården saknar personal – och problemen kommer bara att bli värre om inget görs, skriver debattörerna.

Vi inom Miljöpartiet styr i dag i 18 av 21 landsting och vi ser dagligen att hälso– och sjukvården, nationellt och regionalt, står inför många stora utmaningar. Vi vet att det på såväl kort som lång sikt krävs en djupare dialog och samverkan på flera nivåer. Inte minst med våra medarbetare.

Sjukvården är en av de mest kunskapsintensiva verksamheterna. Den påverkas ständigt av nya rön där det krävs både nya arbetsmetoder och förhållningssätt. Detta innebär ett stort åtagande, för såväl arbetsgivare, chefer och de anställda för att ny omvårdnadsmässig och medicinsk forskning skall kunna införas.

Samtidigt blir vi fler, äldre och sjukare. Vi blir mer vårdkrävande, medan våra medarbetare blir allt färre. Vi har ett rekryteringsproblem inom vården som spänner över hela landet. Landsting och regioner har svårt att hitta tillräckligt många och rätt utbildade medarbetare. I november, till exempel, saknade bara landets akutsjukhus sammanlagt 2 000 sjuksköterskor. Och då har vi inte ens räknat in kommunernas personalbehov.

Resultatet av detta kan enkelt sammanfattas: övertid för våra medarbetare, stängda vårdplatser och stigande kostnader för övertidsersättning och hyrpersonal. Rekryteringsproblemen ökar dessutom risken för en sämre arbetsmiljö och patientsäkerhet. Framtiden är än oroande. Om tio år är vi fler än tio miljoner svenskar. Ungefär samtidigt kommer vi att sakna över 220 000 medarbetare i vården. För att fortsätta utveckla vården och möta framtida utmaningar så behövs en nationell samling som stärker tillgången till vårdpersonal.

Enskilda landsting och regioner gör visserligen sitt bästa för att få rätsida på problemet. Vi landstingsaktiva miljöpartister arbetar aktivt med planer för rekrytering av specialistläkare i andra länder. Vi tillför resurser för fler specialistutbildade sjuksköterskor och vi arbetar med olika småskaliga projekt för att försöka komma ikapp. Men välviljan i dessa insatser kommer inte i närheten av behovet. Och det är inte heller rimligt att varje landsting var för sig, ska bära det arbete och täcka de kostnader som det enorma behovet innebär.

Vår rödgröna regering har ett tydligt fokus på att utveckla välfärden och inte fortsätta trampa runt i Alliansens skattesänkarträsk. Men för att lyckas stärka vården i landet krävs ett större nationellt grepp än i dag. Detta är nödvändigt för att kunna ge våra medborgare bästa möjliga vård, även i framtiden. Det krävs ett samlat fokus på större utbildningssatsningar och vi uppmanar därför regeringen att:

Kraftigt öka antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare under den kommande mandatperioden.

Satsa på att öka de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig.

Ta fram en akademisk specialistjänstgöring för sjuksköterskor.

Öka resurserna för fler AT- och ST-tjänster för läkare. Och även inom PTP-tjänster för psykologer.

Medverka till att undersköterskan får ökade möjligheter till specialistkomptens.

Dessutom måste regeringen arbeta för att få till en mycket snabbare och smidigare valideringsprocess av vårdpersonal, som är utbildad i tredjeland.

Det behövs en ökad vilja och ett initiativ från staten. Det behövs en nationell plan för att kompetensförsörjningsproblemet ska ha en rimlig chans att lösas. Vi ser att arbetet med att stärka skolans och personalen i skolan ger effekt. Det krävs samma sak för vården. För utan våra medarbetare står vården stilla.

Margareta Fransson

Regionråd, Region Östergötland (MP)
Tony Johansson

Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen (MP)
Jessica Rydell

Landstingsråd, Landstinget Kalmar (MP)
Catrin Steen

Regionråd, Region Örebro (MP)
Märta Stenevi

Regionråd, Region Skåne (MP)
Anders Åkesson

Regionråd, Region Skåne (MP)