Schyman: Jag delar din oro, Kaboly

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik om fundamentalismen i förorten

Gudrun Schyman.
Gudrun Schyman.

REPLIK. Sverige är det land i OECD där ojämlikheten har ökat mest det senaste decenniet. Skolan och våra bostadsområden är alltmer segregerade. I många förorter har fritidsgårdar, olika former av service och viktiga verksamheter lagts ned. Socialtjänsten går på knäna och elevhälsan är nedbantad. Det sparas där vi i stället borde rusta – ett resultat av politiska prioriteringar!

I tider av oro och ökad ojämlikhet sätter många sitt hopp till auktoriteter och traditionella värderingar. Religiös fundamentalism och nationalism är uttryck för detta, som alltid innebär ökat kvinnoförtryck. Din kritik mot FI verkar dock missriktad. Religionen ska självklart vara en privatsak. Vi vill förstatliga skolan och göra den fullständigt sekulär.

Vi är emot omskärelse av pojkar av icke medicinska skäl och vill kriminalisera barnäktenskap. Skatteverket måste sluta erkänna minderårigas äktenskap som ingåtts utomlands (typiskt under sommarlovet). Framförallt vill vi investera stort i förebyggande arbete med unga och säkra finansiering av skyddade boenden för våldsutsatta. I Stockholm har Fi just sett till att Terrafem kan fortsätta sin viktiga verksamhet på 50 språk, som de nekades stöd till från Alliansen.

Alla ska veta sina rättigheter och ha någonstans att vända sig om dessa kränks. Men att förbjuda slöja tror vi är fel väg att gå. Vi står upp för rätten såväl att slippa slöja som att välja bära den, utan att utsättas för hat och våld.

Gudrun Schyman

Partiledare (FI)

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN