ÅSIKT

Åtgärderna räcker inte, Wikström

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från M om cancervården

REPLIK. Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och tyvärr drabbas årligen över 60 000 människor. Sannolikheten att drabbas av cancer före 75 års ålder är 33 procent för män och 29 procent för kvinnor. Cancerfallen blir också fler, dels för att vi blir äldre och dels på grund av livsstil.

Om ökningen fortsätter kommer nästan dubbelt så många i Sverige att ha cancer år 2030 jämfört med idag konstaterar Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvården har stegvis utvecklat bättre metoder mot cancer. Vänsterregeringen och ansvarigt statsråd Gabriel Wikström (S) beskriver förlängningen av alliansregeringens framgångsrika metodarbete och de tydliga förbättringar som gjorts sedan alliansregeringens nationella cancerstrategi antogs 2009, med bland annat framgångsfaktorer som regionala cancercentrum.

Som regeringen beskriver fungerar riktlinjer och vårdprogram som förbättrar kvalitet i omhändertagande, förlänger överlevnadstider och ökar livskvalitet. Öppna jämförelser från SKL visar också att fler än tidigare överlever cancer.

Men uppräkningen av redan känt metodarbete och resurser vi är överens om, menar vi, räcker inte. Det är oacceptabelt att det fortsatt finns regionala skillnader, både i utfall och väntetider. Långa ledtider innebär onödigt psykiskt lidande och inte sällan sämre behandlingsresultat.

Det är därför dags att skärpa kampen mot cancer ytterligare. Goda erfarenheter måste systematiseras, överföras och med tydliga mätbara jämförelser göras mer användbara. Därför förvånar det oss att regeringen nöjer sig med att förlänga alliansregeringens arbete.

Vi däremot är självkritiska och omprövar politiken. Vi har därför lagt ett antal förslag på riksdagens bord om t ex vikten av att påskynda diagnoser genom att inom 1-3 arbetsdagar dra igång koordinerad behandling. Eller digitalisera hela cancerkedjan, vilket blir extra viktigt med rådande brist på patologer.

Den svaga vänsterregeringen lägger dock inga nya förslag på riksdagens bord för att skärpa kampen mot cancer. Nu måste nästa steg tas. Tydliga reformförslag som resulterar i allas lika goda vård. Propositionslistan från Socialdepartementet är tom. Det duger inte. Sverige kan mer.

Cecilia Widegren

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson (M)

Carl Johan Sonesson

regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Region Skåne (M)

ARTIKELN HANDLAR OM