Handlarna: Förbjud tiggeri i hela landet

Svensk Handel: Ännu ett samhällsproblem som vältras över på våra handlare

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det behövs istället en tydlig signal om vilket samhälle vi vill ha. Svensk Handel anser att det är hög tid att införa ett nationellt tiggeriförbud, skriver Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel.
Foto: TT
Det behövs istället en tydlig signal om vilket samhälle vi vill ha. Svensk Handel anser att det är hög tid att införa ett nationellt tiggeriförbud, skriver Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel.

DEBATT

DEBATT De senaste fem åren har antalet människor som tigger runt om i vårt land ökat kraftigt. Utanför butikerna, på lokaltågen och vid bankomaterna möts vi av människor som med vädjan i blicken sträcker ut en mugg och ber om en slant. Utsattheten är stor och ingen lämnas oberörd inför dessa människoöden.

Samtidigt kan våra politiker inte låta bli att agera bara för att frågan är svår. Det behövs istället en tydlig signal om vilket samhälle vi vill ha. Svensk Handel anser att det är hög tid att införa ett nationellt tiggeriförbud.

Den svenska handeln är den moderna kyrkan mitt i byn – platsen där man träffas och byter några ord med grannen. Handeln blir också en spegelbild av hur samhället mår. När brottsligheten ökar, drabbas handeln alltid hårt.

Ständiga omorganisationer av polisen och nödvändigt fokus på gängskjutningar och annat grovt våld har gjort att handeln till stora delar lämnats åt sitt öde. Så kallade vardagsbrott föranleder ingen åtgärd från samhället och butikerna har tillåtits bli skafferier där det bara är att ta det man vill ha.

Åker man mot förmodan fast och döms, läggs bara ännu en obetald bot till högen och kriminaliteten tillåts fortsätta. Denna nedmontering av samhällets grundläggande uppgifter måste stoppas.

Avsaknaden av åtgärder mot tiggeri är ett annat exempel på hur samhället har givit upp inför det som är besvärligt. För handeln innebär tiggeriet problem med påträngande beteende runt pantstationer, att kundtoaletter används som tvättstugor och att nedskräpningen runt butikerna ökar.

Detta skapar obehag för såväl kunder som medarbetare och förstärker bilden av att handeln är en del av samhället som lämnas åt sitt öde.

De allra flesta som tigger i Sverige har sitt ursprung i Rumänien eller Bulgarien och många har sina familjer kvar på hemmaplan. Dessa länder är en del av EU och får årligen många miljarder i stöd av länder som Sverige.

Trots att pengar öronmärks till insatser för att förbättra situationen för utsatta romer, tillåts länderna fortsätta att övervältra sina sociala problem på andra länder i EU. Stödet till Rumänien och Bulgarien borde strypas tills de tar ansvar för sin egen befolkning.

Ingen människa sätter sig och tigger i råkall kyla om inte alternativen är ännu värre. Det är omöjligt för oss att sätta oss in i den situation som dessa människor befinner sig i.

Det är dock naivt att tro att man hjälper dem genom att befästa deras utsatthet och lägga några kronor i en mugg. Lägg därtill att tiggeriet ofta är organiserat, där den som tigger sällan får behålla insamlade pengar, då förmörkas bilden ytterligare.

Jag har hittills inte träffat någon som är positiv till tiggeri, eller som anser att detta var tanken med den fria rörligheten inom EU. Alla är överens om att något behöver göras. Våra politiker har duckat länge nog. Undantaget är de kommunpolitiker som nu driver igenom beslut om kommunala tiggeriförbud.

Det är samtidigt orimligt att landets 290 kommuner ska hitta på egna lösningar. Riksdag och regering borde istället ta ett samlat ansvar och besluta om ett nationellt förbud mot tiggeri.

Det löser inte problemen med utsatta människor i Rumänien och Bulgarien men det sänder en tydlig signal om vilket samhälle vi vill ha, att det är ovärdigt en välfärdsnation som vår att människor ska leva i detta armod och att tiggeriet inte är ännu ett samhällsproblem som vältras över på våra handlare.


Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Fler artiklar i ämnet:

Publicerad:

LÄS VIDARE