SD: Därför ändrar vi vår EU-politik

Jag ser fördelar och nackdelar med dagens EU-samarbete, skriver Jimmie Åkesson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverigedemokraterna har länge varit den tydligaste rösten mot dagens överstatliga EU. Det kommer vi fortsätta vara. Men för att nå den långsiktiga vision jag har för Europa behöver man ta sig dit steg för steg, skriver Jimmie Åkesson.
Sverigedemokraterna har länge varit den tydligaste rösten mot dagens överstatliga EU. Det kommer vi fortsätta vara. Men för att nå den långsiktiga vision jag har för Europa behöver man ta sig dit steg för steg, skriver Jimmie Åkesson.

DEBATT. För mig har EU-frågan alltid varit en oerhört viktig fråga, så viktig att det var ett av de avgörande skälen till att jag lämnade Moderat skolungdom och istället anslöt mig till Sverigedemokraterna för långt över 20 år sedan.

EU som det är uppbyggt i dag, med en allt högre grad av överstatlighet, kommer jag alltid att verka mot. Både då den står i strid med min långsiktiga vision om ett Europa, byggt på samarbete och frihandel mellan självständiga nationalstater. Men också då den undergräver själva portalparagrafen i Regeringsformen, att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Det är det svenska folket som ytterst ska avgöra hur Sverige styrs, inte byråkrater i Bryssel eller andra länders politiker som vi inte kan rösta fram och som vi inte kan avsätta.

Men för att motverka dagens överstatlighet behöver man vara pragmatisk och fullt ut nyttja de möjligheter som finns. Idag ingår vi sedan en tid tillbaka i den av det brittiska regeringspartiet Tories formade grupp ECR, (European Conservatives and Reformists).

Där har vi i dag ett gott samarbete med bland annat våra nordiska vänner i Dansk Folkeparti och Sannfinländarna. I ett byråkratiskt monsterbygge behövs samarbete för att uppnå resultat och genom samarbete förbättras också möjligheterna till att reformera EU från insidan.

Sverigedemokraterna har länge varit den tydligaste rösten för den opinion som finns mot dagens överstatliga EU. Det kommer vi givetvis att fortsätta vara. Men för att nå den långsiktiga vision jag har för Europa behöver man ta sig dit steg för steg.

Ett första steg dit är att inifrån verka för att minska och få bort dagens överstatlighet och i stället föra tillbaka beslutandemakten till Sverige. Om detta på sikt inte lyckas, utesluter jag inte att Sverige måste omförhandla villkoren för medlemskapet och genomföra en ny folkomröstning.

När andra partier envist försöker utmåla Sverigedemokraterna som ett protektionistiskt och slutet parti, så är det en falsk bild, endast ämnat att förvränga och svartmåla Sverigedemokraterna som parti. Vi ser både fördelarna såväl som nackdelarna med dagens EU-samarbete.
Sverige behöver goda handelsvillkor och den inre marknaden. Beroendet är dock ömsesidigt. EU behöver också Sverige med vår höga kompetens och våra naturtillgångar. Den insikten bör ge oss kraft och självförtroende i vårt agerande för svenska intressen inom EU. Sverige måste bli tuffare och agera med större självförtroende.

På andra områden inom EU finns det också stora problem. Bland annat när det gäller den fria rörligheten. Det handlar inte om någon slags diffus protektionism. Den inre marknaden med fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft är avgörande för våra svenska företags fortsatta välmående och konkurrenskraft.

Vad det handlar om är i grund och botten lika konkurrensvillkor mellan länder och att svenska villkor ska gälla i Sverige. Svårare än så är det inte. Den insikten har vi och den insikten avser vi förvalta och utveckla.

Den fria rörligheten sätter också djupa negativa avtryck i människors vardag i form av organiserat tiggeri, stöldligor, illegala invandrare, gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Satt inom ramen för denna kontext bör det vara varje nations rätt att freda sina gränser, utan att styras av bestämmelser från Bryssel.
Samtidigt är detta ett område där samarbete mellan länder i form av utbyte mellan underrättelsetjänster, polisiära gemensamt förankrade operationer och andra typer av metoder som kräver koordinering är en grundförutsättning.

Att upprätthålla det yttre gränsskyddet och därigenom upprätthålla säkerhet och trygghet för våra medborgare är ett typexempel på en fråga av global karaktär som kräver multilaterala lösningar. Miljö – och klimat politik är en annan. EU måste klara av att se skiljelinjen mellan vad som är globala respektive nationella frågor utan att göra kraftiga ingrepp i respektive nationalstats suveränitet när det gäller exempelvis social-, utrikes-, försvars-, skatte- och kriminalpolitik.

På onsdag nästa vecka avser jag att inför vår partistyrelse föreslå ett valmanifest som tar sin utgångspunkt i just detta. Att vi nyttjar alla de möjligheter som finns att steg för steg återföra beslutandemakten till Sverige, men samtidigt slå vakt om behovet av samarbete med vår omvärld.

Vi ska nyttja de möjligheter som finns för att uppnå detta, och medan vi nu avvaktar utgången av Brexit, är ett första steg för att nå dit att göra det inifrån EU:s högborg i Bryssel. Tillsammans med våra vänner.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE