Debatt

Bidrag från Ung Vänster betalar för bomber som dödar oskyldiga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

På annandag jul sprängdes en ung svensk i luften i utkanten av Tel Aviv av en självmordsbombare utsänd av PFLP. Noam Lejbovits, vars föräldrar var födda i Göteborg respektive Stockholm var 20 år, student och värnpliktig soldat.

År 2002 terrorstämplades PFLP av EU, ett beslut som Sverige var med om att fatta genom Anna Lindh. Ung Vänster reagerade på detta med att starta en insamlingskampanj för PFLP.

Ungdomsförbundet ansåg att PFLP – som varit motståndare till fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna under den så kallade Osloprocessen – förde en ”legitim befrielsekamp mot förtryck och ockupation”.

Enligt dess ordförande Ali Esbati är PFLP ”inte mer terrororganisation än vad norska och danska motståndsmän var under andra världskriget. Att stämpla PFLP som terrororganisation samtidigt som man talar om vikten av en fredsprocess i Palestina är hyckleri och sabotage” (pressmeddelande Ung Vänster 2002-06-19).

I juli 2002 satte Ung vänster in ett belopp på ett konto associerat till PFLP. Avsikten var att bryta mot lagen. Beloppet uppgick till 4 000 kr och ledde till att en förundersökning mot Ali Esbati inleddes.

Kostnaden för den sprängladdning som tog livet av Noam och tre andra ungdomar i hjärtat av Israel var mindre ett tusen kronor. Sprängämne, spik, gift och annat material kostar närmare bestämt 996 kr.

Ali Esbatis och Ung Vänsters insamling räcker till ytterligare tre laddningar, som i likhet med denna är placerade långt från de ockuperade områdena och riktas mot israeler oavsett religion eller politisk uppfattning.

PFLP har inte någon ”rumsren” gren inriktad på välgörenhet och socialhjälp till skillnad från andra terrorgrupper som Hamas. Alla bidrag som organisationen får, går direkt till vad de kallar ”striden mot den sionistiske fienden”.

För Ung Vänster var bidraget till PFLP ett grepp för att få uppmärksamhet och framstå som uppkäftigt mot EU, som äntligen vågade ta ställning mot en av de organisationer som gjort mest för att skapa fiendskap mellan israeler och palestinier.

Men den nakna och enkla sanningen är att det var med ett bidrag som det som betalades ut från det svenska postgirokontot som spiken, sprängämnet och det andra materialet kunde köpas.

Ung Vänster skall, liksom andra ungdomsrörelser, en gång ta över från dagens politiker. Men för att de skall kunna skapa en bättre och fredligare värld måste de välja fredens och försoningens väg.

De måste stötta organisationer som står för demokrati och som inser att terrorism aldrig kan leda till frihet.

Att en ungdomsorganisation i frihetens och demokratins Sverige öppet propagerar för terror i kampen mot ”förtrycket” avslöjar människoförakt och brist på medmänsklighet.

Anders Carlberg (Ordf Judiska församlingen i Göteborg), Oded Meieri (Ordf Föreningen Fred i Mellanöstern Göteborg)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt