”Censurera inte internet, PTS!”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Post- och Telestyrelsen ger vika för kapitalstarka intressen och förhandsprövar webbadresser med ordet ”bank”

Enligt en ny underrättelse från Post- och Telestyrelsen, PTS, ska ordet ”bank” enbart få förekomma i svenska webbadresser, domännamn, efter godkännande av en speciell ansökan.

PTS vill att ordet ”bank” förs upp på den spärrlista över skyddade domännamn som sköts av administratören av den svenska toppdomänen, Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE.

Som ofta då yttrandefriheten beskärs är motiven till en början vällovliga. Diskussionen om att skydda ordet ”bank” i webbadresser har pågått under en tid. Bakgrunden är en vilja att försvåra de bedrägeriförsök som riktats mot de svenska bankernas nättjänster.

Efter ett starkt tryck från Bankföreningen meddelade Post- och Telestyrelsen nyligen att .SE måste lägga till ordet ”bank” till sin spärrlista över namn som är förbjudna eller reserverade för behöriga sökande. Tidigare har listan huvudsakligen innehållit länder och det svenska kungahusets domännamn. Förslaget innebär att .SE i förväg ska pröva alla ansökningar om domännamn som innehåller ordet ”bank”, tvärtemot principen att i efterhand pröva lämpligheten. Görs inte detta väntar dryga böter.

Problemen med de nya direktiven är flera. Framförallt principiella, men också praktiska. Huvudinvändningen är att Post- och Telestyrelsen, i detta fall efter påtryckningar från bankföreningen, sätter upp en svart lista med namn eller ord som Internetanvändare i förväg förbjuds använda, om man inte ansöker om statens tillstånd.

De potentiellt prejudicerande konsekvenserna är enorma. I april i år fanns 1972 .SE-domäner som innehöll teckenkombinationen ”bank”.  Ordet är, oavsett dess betydelse ett väldigt generellt ord, som dessutom har olika innebörd i olika språk och sammanhang. Enligt www.eniro.se finns det 435 adresser som innehåller ordet och enligt www.hitta.se har 358 personer ordet ”bank” i sina namn.

Följderna är hisnande . Om man i Socialminister Göran Hägglund och forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz hemort Bankeryd skulle vilja starta ny hemsida måste ortsborna anpassa sig till bankerna och söka tillstånd för ortsanknutna adresser. Och Aftonbladets främsta sportjournalist Simon Bank skulle inte kunna skapa en hemsida i sitt eget namn.

Förutom de principiella invändningarna riskerar de nya reglerna dessutom bli helt verkningslösa, vilket de flesta som använder Internet begriper. Det finns i praktiken en oändlig mängd potentiella felstavningar och över 300 toppdomäner med vilka .SE kan bytas ut. Sätten att lura en besökare att de befinner sig på en banks hemsida är dessutom inte begränsade till domännamnet, något inte minst Nordeas problem visade då de bottnade i säkerhetsbrister vid inloggning och helt falska inloggningssidor.

Den vällovliga ambitionen att trygga finansiell säkerhet på nätet går att uppfylla mer effektivt och utan ingrepp i yttrandefriheten - genom en mer aktiv Finansinspektion och en aktivare prövning i efterhand. Istället riskerar nu myndigheter och banker i skön förening att öppna Pandoras ask där fler och fler ord kommer att fogas till listan.

Internetcensur förknippas i vanliga fall med länder som Kina och Iran. Den grundläggande rättsprincipen i Sverige har hitintills varit, och borde fortsätta att vara, att en verksamhets laglighet först kan bedömas efter start, inte före. Också på Internet, och också när det handlar om vad man döper hemsidor till.

Att Sverige, som enda land i Västeuropa, skulle börja låta storföretag och särintressen införa förprövning av webbadresser på Internet samtidigt som Europas och världens ögon riktas mot oss, i och med att Sverige innehar ordförandeskapet i EU, vore förödande för Sverigebilden utomlands. Regeringen beslutade i somras att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda öppenhetsfrågan, det vill säga hur ett öppet och livskraftigt Internet kan garanteras och hanteras. Infrastrukturminister Åsa Torstensson – detta är inte ett sätt att trygga ett öppet och livskraftigt Internet!

Lage Rahm
Anders Aleborg

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN