Unga har redan lägre löner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Josefin Brink (V) om lönediskriminering

Centerpartiet utnyttjar nu den ekonomiska krisen och den höga arbetslösheten för att lansera ett förslag om särskilda B-jobb för ungdomar, kallade ”avstampsjobb”. Tanken är att en ny, särskild anställningsform för unga ska inrättas och att de som omfattas av den ska ha lägre lön än gällande kollektivavtal. En ren diskriminering av unga alltså, som dessutom i praktiken bryter mot idén om att löner sätts av parterna på arbetsmarknaden och inte av staten.

Centerpartiet tycks utgå från att 19-20-åringar och nyutexaminerade har samma löner som äldre och mer erfarna kollegor, och att det är därför unga har svårt att få jobb. Det är fel. Unga har redan lägre löner än äldre; i alla kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden är lönen för den som saknar arbetslivserfarenhet lägre än lönen för den som jobbat ett antal år. Hänsyn är alltså redan tagen till att den som är helt ny på ett jobb inte är fullärd.

Vad centerpartiet föreslår är alltså att ytterligare ett steg under den lägsta lönen ska införas, men bara för ungdomar. Hur mycket lägre lön unga ska ha framgår inte av den artikel där förslaget presenteras i dagens Aftonbladet, men Annie Johanssons uttalanden avslöjar en hel del. Enligt Johansson kan det handla om att en heltidslön på 15 000 kronor i månaden ska reduceras till knappt 10 000 kr i månaden, vilket ger 8 700 kronor kvar efter skatt. Unga ska alltså förlora en tredjedel av lönen jämfört med dagens nivå!

Om unga ska tvingas jobba för så mycket lägre löner än äldre borde centern rimligen också införa lägre hyror för unga, lägre matpriser, lägre taxa i kollektivtrafiken och ungdomsrabatt på sjukvård och biobiljetter. Det gör de inte. Beskedet är alltså att unga ska sänka sin levnadsstandard ytterligare jämfört med äldre. Och att det på något sätt skulle leda till lägre arbetslöshet för unga som grupp. Det är rent hokus pokus.

Att arbetsgivarorganisationerna, särskilt så här i avtalsrörelsetider, alltid hävdar att höga löner är det som orsakar arbetslöshet är inte förvånande. Men det är ett partsintresse, inte ett faktum, som centerpartiet tycks tro. Det finns ingenting som tyder på att sänkta löner i allmänhet leder till minskad arbetslöshet. Tvärtom är arbetslösheten betydligt lägre i exempelvis Sverige och Norge, där lönerna är relativt höga, än i länder som Litauen och Lettland där lönerna är låga. Om centerpartiets tes stämde skulle det ju vara precis tvärtom.

För att bekämpa ungdomsarbetslösheten behövs helt andra insatser än diskriminerande låglönejobb. Den vanligaste orsaken till arbetslöshet bland unga är att en tidsbegränsad visstidsanställning tar slut. Bättre möjligheter att få fast jobb är den bästa metoden för att minska den typen av arbetslöshet. Ytterligare en verksam åtgärd är att höja studiemedlen. Då skulle fler studerande kunna ägna sig åt studierna på heltid och slippa extrajobba för att klara ekonomin. Mer inslag av praktik och arbetslivskontakter både på gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar är en annan viktig väg för att ge unga en bättre chans i arbetslivet.

Men framför allt måste den totala arbetslösheten bekämpas med en ekonomisk politik som leder till fler jobb. Sverige behöver ställa om till en uthållig produktion och konsumtion för att klara klimatutmaningen. Vi behöver bygga ut järnvägar och annan kollektivtrafik, renovera och energieffektivisera våra bostäder och börja producera och exportera modern energiteknik. Vi behöver dessutom bygga ut den gemensamma välfärden, så att vi får den skola, sjukvård och äldreomsorg vi behöver i framtiden. Det kräver stora gemensamma investeringar som centerpartiet och deras allianspartners inte är villiga att göra, därför att de prioriterar sänkta skatter för dem som redan har jobb och höga inkomster. Det är en politik utan framtidsvisioner, utan svar på hur vi ska klara både klimatutmaningen och framtidens jobb och välfärd. Istället är det alltså beskedet att det är sänkta löner som ska skapa framtidens jobb. Varför skulle en enda ung människa attraheras av en sådan politik?

Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Publisert: