M: Vi säger ja till surrogatmoderskap

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Avgörande är att påtryckningar och tvång inte får förekomma

Moderaterna är öppna för att altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige, skriver debattörerna.

DEBATT. Alla familjer ska kunna vara trygga i Sverige. Det ska vara en självklarhet oavsett hur de har bildats. Det finns redan i dag många barn runt om i landet som är födda genom surrogatmoderskap. De växer upp tillsammans med sina vänner och går redan i förskolan eller skolan. De och deras familjer förtjänar samma trygghet som alla andra.

Ofrivillig barnlöshet är en angelägen och viktig fråga. Även om det inte är en mänsklig rättighet att få barn så ska det finnas vägar som kan ge familjer bättre möjligheter till föräldraskap. Då möjligheten till surrogatmoderskap finns i flera andra länder så kommer det fortsatt bli fler barn i Sverige som är födda på detta sätt. Då är det vårt ansvar att se till att det kan ske under ordnade former.

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, som sett över bland annat surrogatmoderskap, har överlämnat sitt slutbetänkande, Olika vägar till föräldraskap, till regeringen. En utredning som alliansregeringen tillsatte.

Utredningen har till slut landat i slutsatsen att surrogatmoderskap inte ska tillåtas. Samtidigt finns den verkligheten redan här i dag.

Under åren 2007 till 2012 var det 29 kommuner som behandlade ungefär 100 ärenden med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands. Denna takt har därefter ökat ytterligare under de senaste åren. Migrationsverket har mottagit cirka ett nytt ärende per vecka gällande svenskt medborgarskap för barn som tillkommit efter surrogatmoderskap i andra länder. Dessa familjer möts i dag av en lång rad svårigheter. Det handlar till exempel om rättsliga oklarheter kring vårdnadshavare, rätt till föräldrapenning samt vad som gäller vid sjukdom och olycksfall.  Denna verklighet ställer tydliga krav på ansvarstagande.

Därför uppmanar vi regeringen att återkomma med hur lagstiftningen kan förtydligas för att skapa bättre trygghet för såväl alla de barn som kommit till genom surrogatmoderskap utomlands som för deras föräldrar.

Vi hyser stor respekt för komplexiteten i frågor som rör assisterad befruktning, inte minst surrogatmoderskap. Ett tillåtande av surrogatmoderskap kräver att centrala frågor om föräldraskap besvaras.

Barnets och de tilltänkta föräldrarnas perspektiv är viktiga. Vid ett förfarande med surrogatmoderskap är det centralt att varje sådant föregås av en omsorgsfull lämplighetsbedömning. Detta gäller både den tilltänkta surrogatmodern som de blivande föräldrarna.

Det finns också svårigheter med risker för påtryckningar mot kvinnor om surrogatmoderskap skulle tillåtas. Det är avgörande att säkerställa att påtryckningar och tvång inte får förekomma i Sverige.

När utredningens förslag nu är ute på remiss finns goda möjligheter att belysa flera av dessa svåra frågor ytterligare. Principiella ställningstaganden och etiska överväganden bör alltid baseras utifrån fakta och grundläggande värderingar. Det hör till samhällets utveckling att värderingar förändras över tid. Därtill att nya erfarenheter och fakta ständigt läggs till den samlade kunskapen.

Moderaterna är öppna för att altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige.

Lagstiftningen behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Om regeringen ser en sådan möjlighet efter remissperioden är vi beredda att i riksdagen medverka till vad som krävs för att uppnå detta. Samtidigt behöver regeringen återkomma för att de familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska få en bättre rättslig situation och samma självklara trygghet som alla andra familjer.

Jessica Polfjärd

Gruppledare i riksdagen (M)

Cecilia Widegren

Socialpolitisk talesperson (M)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook. 

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM