Bötfäll föräldrar som stoppar sina flickor

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Vi kan inte låta ett omodernt kvinnoförtryck växa fram i det moderna Sverige

Nationella riktlinjer för öppettider på offentliga badhus, bötfälla föräldrar som inte låter barn delta i simundervisning och straffa hedersbrott. Det skulle öka jämställdheten för många av de kvinnor som nu kommit till Sverige, skriver debattören.
Foto: TT
Nationella riktlinjer för öppettider på offentliga badhus, bötfälla föräldrar som inte låter barn delta i simundervisning och straffa hedersbrott. Det skulle öka jämställdheten för många av de kvinnor som nu kommit till Sverige, skriver debattören.
Louise Meijer, 1:e vice förbundsordförande MUF.

DEBATT. Sverige står inför stora integrationsutmaningar. Den största är att göra människor självständiga. Självständighet är frihet att kunna bestämma över sitt eget liv – oberoende av andra. För detta blir jobben givetvis viktiga.

Men självständighet handlar också om att kunna göra fria val oberoende av destruktiva kulturer.

I Sverige har vi kommit långt i jämställdhetsarbetet. I World Economic Forums jämställdhetsranking 2015 kom Sverige på plats fyra av 145. Flera av de länder som störst andel flyktingar i Sverige kommer från, hamnar bland de sista i samma ranking.

Kvinnors rättigheter och roll i samhället ser alltså inte ut på samma sätt i Syrien eller Somalia som i Sverige.

En flytt till Sverige innebär inte automatiskt ändrade värderingar. Att relativisera kulturskillnader är att göra både jämställdheten och integrationen en otjänst.

Att med öppenhet försvara idéer om slutenhet och inskränkthet är inte öppenhet. Att vara tolerant inför intoleranta attityder är inte tolerans. Istället riskeras både öppenheten och toleransen.

Lika lite som vi ska kompromissa om arbetslinjen, ska vi kompromissa om jämställdheten. Reformer behövs därför på fler områden än arbetsmarknaden.

Inför nationella riktlinjer för öppettider på offentliga badhus. Offentliga badhus ska inte ha könssegregerade badhustider. Kvinnors tillträde till offentliga rum är inte, och kan aldrig vara, villkorat av mäns frånvaro. Att driva en politik för könssegregation är att spela radikalkonservativa krafter i händerna. Det krävs nationella riktlinjer för offentliga badhus öppettider.

Bötfäll föräldrar som inte låter barn delta i simundervisning. Alla som omfattas av skolplikten ska delta i skolans undervisning. Detta omfattar även simundervisningen och flickors deltagande på densamma. Systematisk frånvaro som leder till att flickor inte kan simma får aldrig accepteras. Föräldrar till elever bör kunna föreläggas att se till att eleven fullgör sin skolplikt. Om detta inte uppfylls bör föräldrarna riskera att betala böter. Därutöver bör skolorna ges resurser att använda hämtning med hjälp av polis när elever systematiskt inte deltar i viss undervisning.

Straffa hedersbrott. I Sverige har vi valt att kriminalisera brott som begås med särskilda motiv och mot särskilt utsatta personer. Brott som begås med homofobiska föresatser straffas hårdare och brott som begås i en relation av en man mot en kvinna straffas hårdare. Det är dags att brott som begås med hedersmotiv görs straffskärpande på samma sätt som hatbrott. Och att brott som begås som ett led i att upprätthålla familjens heder kriminaliseras på samma sätt som grov kvinnofridskränkning.

Jämställdhet idag handlar inte bara om sysselsättningsgrad, löneskillnader och uttag av föräldraförsäkringen. Osynliga jämställdhetsutmaningar växer fram bortom 00-talets stora jämställdhetsfrågor.

I vissa kulturer är inte frågan hur kvinnor ska gå från bidrag till arbete, utan snarare om de ens ska få gå från hemmet till badhuset. Inte heller är frågan om föräldraförsäkringen ska delas lika mellan kvinnan och hennes man, utan snarare om hon ens fått välja sin man själv.

Vi kan inte låta ett omodernt kvinnoförtryck växa fram i det moderna Sverige.

Louise Meijer

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN