ÅSIKT

Stark välfärd ger jämlika livschanser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Debattörerna Anders Österberg och Mats Engsröm svarar på Christer Nylanders debattartikel "Vänstern ska inte äga barnfattigdomsfrågan".
DEBATT

REPLIK. Det är bra att Christer Nylander (L) vill se ett större engagemang från borgerliga politiker mot barnfattigdomen. Däremot håller inte hans tes om vänsterns "tyck synd om-mentalitet".

Tvärtom har arbetarrörelsens metod hela tiden varit att organisera människor för att de själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. Det är i samma anda som Unga Örnar och många andra föreningar i dag arbetar aktivt i ekonomiskt utsatta områden.

Alldeles för många barn växer upp i fattigdom. Ekonomiska klyftor och etniskt grundad segregation bildar murar.

Den rödgröna regeringens mångmiljardsatsning på kommuner och landsting är ett exempel på positiva insatser efter regeringsskiftet år 2014. Mer behövs, inte minst i ljuset av att många flyktingbarn kommit till Sverige under kort tid.

Att föräldrarna har jobb är grundläggande, men det gäller också att fortsätta på regeringens väg med reformer som höjda barnbidrag och billigare glasögon. Förskolor, fritidshem och skolor i ekonomiskt utsatta områden behöver större resurser.

Valfrihetssystem i skola och vård bidrar till segregation och måste reformeras. Bostadssegregation och strukturell diskriminering måste brytas.

Många eldsjälar och föreningar gör fantastiska insatser. De behöver samhällets stöd, till exempel genom statsbidrag till ideell läxhjälp även för gymnasieelever.

Det behövs ett modernt och sammanhållet reformprogram för det nya Sverige som växer fram, med barnens möjligheter i centrum. Vi behöver solidariskt dela på ansvaret för våra barns villkor.

Anders Österberg, förbundsordförande Unga Örnar och riksdagsledamot

Mats Engström, författare till rapporten Mångfald och sammanhållning (Tankesmedjan Tiden)

ARTIKELN HANDLAR OM

Välfärd