ÅSIKT

Vad är din plan för jobben, Löfven?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderaterna: Fem steg för bättre matchning på arbetsmarknaden

Att det finns jobb som inte blir tillsatta och att arbetsföra personer inte tar ansvar för sin egen försörjning är oacceptabelt, skriver debattören.

DEBATT. Att Sverige har problem med matchning på arbetsmarknaden är välkänt. Nyligen släppte Arbetsförmedlingen ännu en rapport som visar att de arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, bland annat lågutbildade och utrikes födda – fortsätter att öka och utgör nu en majoritet av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen, trots den starka konjunkturen. När företag har svårt att rekrytera hålls sysselsättningen tillbaka och slår mot jobb och tillväxt.

Utvecklingen är allvarlig och kräver reformer för att underlätta för fler att ställa om sin kompetens, men framförallt en integrationspolitik som vågar ställa krav. Fem delar är nu helt avgörande för en bättre matchning på svensk arbetsmarknad:

Möjliggör för fler att lära sig jobbet på jobbet. Ett sätt att bli redo för ett yrke kan vara att få lära sig det på plats. En förstajobbet-anställning möjliggör för personer som saknar arbetslivserfarenhet att kombinera arbete med utbildning och lära sig jobbet på jobbet.

För att komma till rätta med matchningsproblemet är detta något regeringen genast bör införa.

Jobbfokus från dag ett i Sverige. Den första frågan som ställs när någon kommer till Sverige ska vara – vad kan du göra för att komma i egen försörjning?  Kraven bör därför öka på att var och en tar ett större eget ansvar för att göra sig anställningsbar. Därför behövs språkundervisning under asyltiden och att kompetenskartläggning sker redan första dagen i Sverige, samt att det säkerställs att asylsökande får samordningsnummer från Skatteverket så att man kan jobba

Underlätta för jobbyten. Den kompetens som arbetsgivare efterfrågar är under ständig förändring, samtidigt som många människor vill arbeta allt högre upp i åldrarna. Därför måste det bli enklare att göra karriärbyten mitt i livet. Det kräver bland annat förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Åldersgränsen för studiemedel behöver därför höjas till 60 år och möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år utökas.

Detta tillsammans med ökade möjligheter till tilläggslån och höjt fribelopp är viktiga steg för att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden.

Anpassa utbildning efter arbetsmarknadens behov. Utbildningssystemet måste bli mer flexibelt. Det behövs kortare kurser som är anpassade till den som redan arbetar men som behöver bygga på sin kompetens. Vi vill också se samverkan mellan akademi och näringsliv för att anpassa utbildningsutbudet till den verkliga efterfrågan på arbetsmarknaden.

Tre av fyra som gått yrkesvuxenutbildning har jobb ett år efter avslutade yrkesstudier – därför behöver Sverige bygga ut Yrkesvux med totalt cirka

13 000 utbildningsplatser.

30-dagarsgaranti för arbetstillstånd. Tillgång till nyckelkompetens är ofta en förutsättning för att företag ska kunna växa. Exempelvis har arbetskraft från länder utanför EU varit helt avgörande för svenska IT-företag. I dag tar det alltför lång tid att få tillstånd för arbetskraftsinvandring. Det är oacceptabelt eftersom det är avgörande för svenska företags konkurrenskraft. Samtidigt måste alla former av missbruk motverkas.

Moderaterna vill därför upprätta ett mer effektivt informationsutbyte mellan Migrationsverket och andra myndigheter samt att en ny brottsrubricering införas – arbetskraftsmissbruk.

Att det finns jobb som inte blir tillsatta och att arbetsföra personer inte tar ansvar för sin egen försörjning är oacceptabelt. Det måste mötas med kraftfulla reformer och inte de verkningslösa och kravlösa åtgärder regeringen hittills presenterat.

Hur ser Stefan Löfvens plan ut för att komma till rätta med problemen på svensk arbetsmarknad?

Elisabeth Svantesson, (M)

Läs Ylva Johansson svar: Vi satsar - och allt färre går arbetslösa

Och Elisabeth Svantssons slutreplik: Att peka på det som går bra duger inte

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.