Debatt

Carl Schlyter: "Utöka reklamskatten – och inför en avgift på all fildelning"

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Reklam finns för att få oss att konsumera mer och göra oss missnöjda med vad vi har.

Regeringen vill avskaffa reklamskatten av ideologiska skäl.

Detta samtidigt som det finns mycket goda skäl för oss i den rika delen av världen att konsumera en mindre andel av jordens resurser, världens fattiga knackar på dörren till välfärden. Det går inte att samtidigt minska utsläppen av växthusgaser så mycket som behövs – 40 procent till år 2020 – och ständigt öka vår konsumtion.

I stället för att avskaffa reklamskatten borde regeringen, om man nu vill uppnå rättvisa, införa reklamskatt där den inte finns i dag, det vill säga för tv, radio och internet.

Intäkterna från reklamskatten kan användas för att betala kulturarbetare samtidigt som fildelning görs laglig. Musiker, författare och kulturarbetare kan få en sorts ”Stim-avgift” vid fildelning, precis som när musik och kultur sprids i etern. Då slipper vi kriminalisera en hel generation samtidigt som kulturarbetarnas rätt till ersättning tillgodoses.

Intäkterna skulle gå till att göra oss lyckliga i form av stöd för kulturproduktion. Oönskad reklam tar tid i anspråk, stjäl vår uppmärksamhet och tvingar hjärnan att bearbeta alla intryck, ett slags mental miljöförstöring.

Den moderatledda regeringen vill nu överösa oss med än mer reklam. Samtidigt ökar den ständigt kontrollen av vad vi gör med våra datorer – för att skydda upphovsrätten, som man säger. In i minsta sovrum vill regeringen kontrollera att vi inte fildelar ett endaste musikstycke med våra vänner. Traditionell upphovsrätt blir alltmer svår att upprätthålla med mänskliga fri- och rättigheter intakta. Franska regeringens förslag att stänga av folk från internet är det senaste i raden av förslag. Utan internet är det allt svårare att ens sköta sin ekonomi.

Reklamskattens utvidgning skulle kunna användas för att gynna den resurssnåla konsumtion som elektroniska böcker, filmer och musik är. Ersättningen från fildelnings-Stim skulle kunna utformas lite annorlunda än de traditionella Stim-avgifterna. En regressiv ersättning, där en större andel än i dag går till nya och mindre kända aktörer skulle kunna bli en slags kulturens ”såddfinansiering”.

Public service-utredningen, som kommer samtidigt med regeringens utspel om reklamskatten, är ett steg att försvaga public serviceradion och gynna reklamradion. Lokala stationer och utrikeskorrespondenter är hotade, enligt Sveriges Radios vd Kerstin Brunnberg. Den privata radion har på inget sätt blivit det som de borgerliga politikerna hävdade att den skulle bli när tillstånd gavs för privat lokalradio. Där finns magert med nyheter eller annat programinnehåll, skvalprat och reklam dominerar med inslag av musik. Dessutom är det ett fåtal bolag som äger de flesta lokala radiostationer.

Alliansregeringen vill nu av ideologiska skäl göra ett nytt försök att blåsa liv i den misslyckade privata reklamradion.

De ”reklamfria” zonerna i tillvaron blir allt färre. Säljbudskapen ska hamras in till varje pris, överallt. Naturligtvis är det konsumenterna som betalar reklamen.

Avskaffad reklamskatt för att öka konsumtionen i stället för att satsa på minskade utsläpp av växthusgaser och en massiv övervaknings- och polisstat för att jaga fildelare - det är alliansregeringens politik. Vill vi inte hellre leva i ett land med hållbar miljö, ökad kulturproduktion och bibehållna mänskliga fri- och rättigheter? Reklamskatt skulle kunna användas för att öka chansen att nå alla tre målen.

Dagens debattör

Carl Schlyter

(mp), 40 år, EU-

parlamentariker.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt