Ingen piratjakt i våra artistnamn!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

100 musiker, skribenter och kreatörer mot fildelningslagen

Nyligen gick 37 svenska kulturarbetare ut på en debattsida och deklarerade sitt stöd för den nya privatpolislagen IPRED1, som ger upphovsrättslobbyn större befogenheter än polisen.

Medelåldern på de undertecknande artisterna och kreatörerna är 46 år. Det är framför allt 80-talsartister. Sådana som nu är etablerade och i mångt och mycket till och med har dragit sig tillbaka, men ändå fortfarande är kända namn.

Att medelålders och äldre människor förfasar sig över utvecklingen och ungdomen är inget nytt. Så har det varit sedan Platons tid. Men vi undrar om de kulturarbetare som skrivit under debattartikeln verkligen förstår vad det är de förespråkar. I en annan tid hade de kallats företagslakejer.

Det de vill göra är att ge en kartell polisbefogenheter att utpressa barnfamiljer. För att lägga sten på börda vill de göra det här för vår skull – för nästa generation kulturarbetares skull. Det är ett hån, en skymf och en förolämpning mot oss. Upphovsrättslobbyn pratar inte för oss. Den står i vägen för oss. Dagens upphovsrätt är ett hinder för vårt skapande.

Politikerna har tyvärr inte alls förstått upphovsrättsdebatten. Det är sällan vi sett en så total politisk kapitulation inför en industrilobby som vill ha allt och lite till för att slippa utvecklas med sin tid. Dagens riksdagspartier ser ut som fågelholkar inför de fundamentala skiften som nu pågår, och som gör kulturlivet rikare än någonsin. Dessa skiften innebär bland annat att vi kulturarbetare kommer i direktkontakt med vår publik, så att parasitiska mellanhänder som skivbolag inte längre behövs. Hur vi tar betalt? Oroa er inte för det. Det finns mer pengar i kultur än någonsin. Men inga av dem behöver gå till skivbolagen, vars intäkter minskar stadigt. Och det är bra för oss kulturarbetare.

Tyvärr har gammelartisterna och upphovsrättslobbyn byggt upp en massa karteller för att hålla oss borta från vår publik. Och det är dessa karteller som nu vill ha polisbefogenheter, och som är föreslagna att få det med privatpolislagen IPRED1. Det är dessa karteller som vill göra det ännu svårare för oss att kunna leva på vårt artisteri.

Till exempel kan vi inte sälja skivor själva. CD-tryckerierna i Sverige har en kartell så att vi inte får trycka några skivor om vi inte skrivit över våra artisträttigheter till dagens kartellorganisation, NCB/STIM. Det är sådana strukturer som dagens upphovsrättslobby försöker cementera. Alternativet är nämligen att de organisationerna inte behövs längre.

Om vi skulle bränna skivorna själva, vilket är ett alternativ, så får vi betala en ordentlig skatt på de blanka skivor vi köper. Högre skatt än vad det är på whisky. Vem som får de skattepengarna? Gårdagens artister. De som undertecknade artikeln.

Privatpolislagen IPRED1 innebär att de här kartellerna, vars enda intresse är att till varje pris behålla gamla strukturer, stänga ute oss nya kulturarbetare och förhindra teknisk utveckling, får större befogenheter än vad den svenska polisen har. Det är fullständigt vansinnigt. Lagen hindrar, bromsar eller stoppar inte fildelning. Däremot får den många andra förödande konsekvenser. Det ser vi redan nu i de länder där lobbyn fått de här befogenheterna.

Den mest tragiska konsekvensen sågs i Danmark, där en tonåring tog sitt liv efter att ha fått ett av många utpressningsbrev från upphovsrättslobbyn – ett brev som innebar att han skulle tvingas leva i skuld under resten av sitt liv. I andra fall har det inneburit att barnfamiljer fått hotbrev och stämningar på tiotusentals kronor. Däremot har det inte alls minskat fildelningen. I Finland, där lagen infördes för ett par år sedan, fildelar två av tre niondeklassare, enligt en färsk undersökning.

Gårdagens kreatörer ska inte lägga orden i mun på generationen efter dem. Vi kan tala och skriva för oss själva. Vi vill på inga villkor vara slagträn i gammelkreatörernas och upphovsrättslobbyns vansinniga och desperata kamp mot teknikutvecklingen. Vi älskar fri kommunikation och fildelning. Upphovsrätten som den ser ut idag har blivit ett hinder för kulturskapande. Upphovsrättslobbyn är våra motståndare som gör allt för att hålla oss borta från vår publik och montera ner de strukturer vi hittat för att kunna leva på vårt älskade artisteri. I stället vill de lagstifta till förmån för gårdagens artister och deras egna söndervittrande monopol.

Säg nej till upphovsrättslobbyn. Ingen privatpolis i Sverige.

Publisert: