Debatt

Rädda Mosebacke!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sju kända artister: ”Kommersiella intressen hotar två klassiska scener”

UTSÅLT I SOMRAS Den 6 juni i år uppträdde Robyn på ett utsålt Mosebacke. Nu hotas scenen av nedläggning.
UTSÅLT I SOMRAS Den 6 juni i år uppträdde Robyn på ett utsålt Mosebacke. Nu hotas scenen av nedläggning.
Tantogården vid Tantolunden, Stockholm.

Två av Stockholms levande musikscener är i fara: Tantogården och Mosebacke. I båda fallen handlar det om kommersiella intressen som tycker att områdena skulle kunna utnyttjas ”bättre” om den nuvarande verksamheten förändrades.

Men båda dessa scener bär på sekellånga kulturarv och både artister och gäster tycker att det fungerar alldeles utmärkt precis som det är. 

Som av en händelse, eller snarare en ond dröm, hotas samtidigt två av Stockholms viktigaste musik-, show- och teaterscener: Mosebacke och Tantogården. 

I det ena fallet, Tantogården, vill stadens politiker bygga bostäder i Tantolunden. Just Tantogården lär vara öronmärkt för rivning. Politikerna ger dunkla besked och som vanligt lär allmänheten inte veta något med säkerhet förrän grävskoporna en vacker dag står utanför dörren. 

Tantogården är ”Stockholms folkpark” och har under flera decennier varit en viktig musikscen för etablerade och mindre etablerade artister. Att lägga ned denna klassiska scen vore ett svek mot stockholmarna. 

Mosebacke bär på ett ännu längre kulturarv: det har ända sedan slutet av 1700-talet varit ett nöjespalats för stockholmarna.

Sedan 40 år tillbaka har teater-, show- och konsertarrangemang bedrivits av Mosebacke Etablissement. Varje år arrangeras där över 500 teater-, show- och konsertarrangemang. 

Hyresvärden Riksteatern har nu sagt upp Mosebacke Etablissement och begär att de flyttar. Riksteaterns förklaringar till uppsägningen är märkliga: 

Den ena dagen säger de att Mosebacke Etablissement driver en ”fin verksamhet” och att uppsägningen bara är en del av en normal hyresförhandling, den andra dagen säger de att det handlar om ett säkerhetsarbete, och den tredje dagen säger de nonchalant att ”kommer vi inte överens med Mosebacke Etablissement så får vi hitta någon annan som kan driva Mosebacke vidare” (SvD 24 juli). 

Men om verksamheten är ”fin”, varför säga upp just den organisation, Mosebacke Etablissement, som under 40 år varit garant för just detta? Naturligtvis handlar det om pengar. Rykten säger att Riksteatern vill komma åt den populära terrassen som är en del av utomhuskonserter, för att själva tjäna pengar på den genom caféverksamhet. 

Varför ska statliga kulturinstitutioner överhuvudtaget vara fastighetsägare? För att kunna konkurrera ut privata kulturinitiativ? Det finns ju ett statligt fastighetsverk för ägande av gemensamma byggnader. Att staten ska agera krögare är ännu märkligare. 

Att påstå att man enkelt kan hitta ”någon annan” som kan driva verksamheten vidare är en nedvärdering av den seriositet och komplexitet med vilken en dylik kulturverksamhet måste bedrivas. Vi artister har det allra största förtroende för Mosebacke Etablissements ledning, och för arrangemangen. Om Mosebacke Etablissement sparkas ut är det i realiteten ett kulturarv som riskerar att gå i graven, oavsett hur Riksteatern försöker vinkla det. 

Stockholm behöver bli en roligare stad med ett större och vitalare kulturutbud – inte tvärtom! Allt måste inte ständigt förändras, göras om, byggas nytt, eller vinstmaximeras. Vi vill att stadens och landets publik även i framtiden ska kunna njuta av de många etablerade och nya artister som detta land har skapat, och fortsätter att skapa. 

Historien kommer att döma oss hårt om vi låter någon eller båda av dessa anrika scener försvinna. Vi artister måste tillsammans med en engagerad allmänhet mobilisera en motkraft för att rädda Tantogården och Mosebacke.

Gör din röst hörd!

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt