Vi får inte komma in på Martina

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Föräldrar: Det privata barnsjukhuset tar bara emot barn som inte är sjuka

Från vänster: Lena Granlund, Maritha Granlund, Maria Persdotter med Tilda Holmgren, Mikael Sundesten med William Sundesten. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
Från vänster: Lena Granlund, Maritha Granlund, Maria Persdotter med Tilda Holmgren, Mikael Sundesten med William Sundesten. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON

Våra barn har mött utmaningar i livet i form av handikapp ­eller kroniska sjukdomar och får därför inte tillträde till det privata barnsjukhuset Martina.

Men vi tänker inte acceptera att våra barn behandlas som andra ­klassens medborgare, skriver Sofia Johansson, Maria Persdotter, ­Mikael Sundesten, Mervi Mäkinen Andersson, Janne Andersson och Maritha Granlund.

För en tid sedan öppnade det första helt privata barnsjukhuset

i Sverige, Martina. Dit lockar man föräldrar med snabb akutmottagning och korta köer för att träffa specialistläkare. Sjukhuset har en hemlik miljö och verkar över huvud taget ganska trevligt att besöka som både barn och förälder. Allt du som förälder behöver göra för att komma dit är att teckna en privat sjukvårdsförsäkring för dina barn.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Vi som skriver här i dag är alla föräldrar till barn som inte får komma in på Martina. Några av dem som inte är välkomna är Tilda 13 år som har en ovanlig sjukdom som heter Larsens syndrom och sitter i rullstol, Ture som är 3 år och har nedsatt lungfunktion och William som är 7 år och föddes med både hjärtfel och hörselnedsättning.

Det enda försäkringsbolag som har privata sjukvårdsförsäkringar för barn, vägrar låta vissa av oss teckna försäkringar för våra barn. Andra kan visst få försäkringar, men med undantagsklausuler för det som våra barn faktiskt kan tänkas behöva vård för, det vill säga de diagnoser de redan har.

Barnsjukhuset Martina säger således: Välkomna alla barn till vårt privata sjukhus – så länge du inte är sjuk.

Hittills har debatten om privat sjukvård för barn mest handlat om klyftan mellan fattiga och rika barn. Men problemet är långt större än så. En försäkringsfinansierad privat sjukvård för barn skapar en klyfta mellan friska och sjuka barn. De friska barnen ska få snabbare hjälp än de sjuka barnen. De friska barnen ska behandlas i finare lokaler än de sjuka barnen. De friska barnen ska få behandling av bättre läkare än de sjuka barnen. För har ditt barn haft oturen att födas med ett handikapp eller en kronisk sjukdom – då finns det ingen försäkring som täcker de sjukvårdsbehov ni har.

Men det är väl bra, tänker ­kanske någon, att det privata barnsjukhuset tar hand om de relativt friska barnen och lämnar plats för de sjukare barnen på de skatte­finansierade sjukhusen. Nej, vi tror inte att det är så enkelt. För det första kommer viljan att betala skatt för en offentligt ­finansierad barnsjukvård att sjunka bland dem som är friska och rika om de redan betalar för sin vård via en privat sjukvårdsförsäkring. Man vill ju inte betala dubbelt. När ­betalningsviljan sjunker, då minskar snart resurserna till de offentligt finansierade sjukhusen och därmed till de svårast sjuka barnen. För det andra har barnsjukvården i Stockholms län försämrats kraftigt under de senaste åren. Köerna till barnmedicinsk mottagning har ökat kraftigt de senaste två åren. Dessutom har trängseln och väntetiderna till barnakuten på ­Astrid Lindgrens Barnsjukhus ökat sedan beslutet att lägga ned nästan alla närakuter i länet. I Stockholm finns det nu en marknad för ett privat barnsjukhus när barnsjukvården blivit sämre. Och därmed är klyftan ett faktum.

Vi står vid ett vägskäl. Vill vi se en framtid med lyxig privat­finansierad vård för friska och rika barn och en försämrad offentlig vård för sjuka barn? Eller tycker vi att mina barn och andras ungar är precis lika mycket värda. Och att alla barn och ungar har rätt till samma goda vård oavsett om man fötts med eller utan handikapp och oavsett om ens föräldrar har råd med en dyr försäkring?

Vi som skriver under den här artikeln är föräldrar till fantastiska barn. Men våra barn har mött utmaningar i livet i form av handikapp eller kroniska sjukdomar. Vi tänker inte acceptera att våra barn behandlas som andra klassens medborgare. Vi tänker inte acceptera en tudelad sjukvård där friska barn med rika föräldrar har rätt till bättre vård än sjuka barn.

Säg ifrån du också. Gå med i vårt upprop på Facebook ”Vi som inte får komma in på Martina”

Publicerad: