Tiggeriet måste förbjudas, Löfven

Moderaterna: Vi är redo att samarbeta när ni slutar blunda för problemen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
Syftet är lovvärt, men tyvärr kommer inte regeringens nya förslag att räcka till. Detta vet både kloka socialdemokrater och miljöpartister, skriver Tobias Billström och Tomas Tobé.

DEBATT. Dagens utbredda tiggeri hade aldrig accepterats om det handlade om svenska medborgare. Det borde råda koncensus om att ingen människa ska behöva stå på knä och be om pengar.

Vår förhoppning är att Socialdemokraterna inser vilka problem som ett utbrett tiggeri skapar och att vi tillsammans kan komma överens om ett nationellt tiggeriförbud.

Tiggeri är inte värdigt ett land som Sverige. Ofta handlar det om utsatta människor från Bulgarien och Rumänien som inte sällan utnyttjas av skrupelfria människor. Polisens bedömning är att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution. Bara i förra veckan såg vi en gemensam europeisk insats där ett tiotal personer är misstänkta för människohandel.

I onsdags lade S och MP ett lagförslag som ska förbjuda exploatering av andras tiggeri genom att en ny brottsbeteckning införs: ”människoexploatering”. Och vi känner igen regeringens retorik från tidigare förslag på området: Det lät ungefär som ”Nu tar vi tag i situationen med tiggeriet!”

Syftet är lovvärt, men tyvärr kommer inte förslaget att räcka till. Detta vet både kloka socialdemokrater och miljöpartister.

För det första har de valt att medvetet begränsa tillämpningsområdet för det nya brottet jämfört med det förslag som regeringens utredare lade fram. Färre fall av situationer då människor utnyttjas kommer därmed att omfattas av regeringens förslag. Det skickar helt fel signaler.

För det andra är bevissvårigheterna uppenbara vad gäller den här typen av brottslighet eftersom många inblandade inte vill vittna. Flera remissinstanser är kritiska till förslaget. Från domstolshåll pekar man bland annat på att förslaget kan leda till samma typ av bevis- och tillämpningsproblem som gör att människohandelsbrottet används alltför sällan. Det innebär att lagstiftningens genomslag i praktiken kommer att bli högst begränsat.

Förslaget mäktar inte med att möta problembilden. Frågan är inte lätt, men situationen kräver att regeringen tar ansvar. Det får helt enkelt räcka med mindre justeringar av regelverken och andra åtgärder som ger högst begränsade effekter.

Det som behövs är ett nationellt tiggeriförbud. Det skulle minska det utbredda tiggeriet och på sikt kunna sätta stopp för utnyttjandet på riktigt.

Regeringens tidigare nationella samordnare för utsatta EU-migranter, Martin Valfridsson, har själv kommit till slutsatsen att den enda lösningen är att det införs ett nationellt tiggeriförbud. Vi moderater delar den uppfattningen.

Vi måste också beakta den europeiska kontexten. Tanken med den fria rörligheten inom EU var aldrig att enskilda länder skulle kunna överlåta åt andra att ta hand om deras mest utsatta medborgare.

Att enbart träffa ambassadörer och hoppas på förändring räcker inte. Hopp är bra men handling är viktigare. Att stå passiv inför detta är att stillatigande acceptera att Rumänien och Bulgarien inte tar grundläggande socialt ansvar för hela sin befolkning. Det ställer Moderaterna inte upp på. EU är en gemenskap som bygger på lagar och regler, men också på ömsesidig tillit.

Det är uppenbart att ett nationellt tiggeriförbud behövs. Aktiv och passiv insamling av pengar genom tiggeri bör kriminaliseras och detta ska självfallet gälla alla, oavsett grupp eller nationell tillhörighet. Lika självklart är att det fortsatt ska vara möjligt för ideella organisationer att söka tillstånd för pengainsamling.

Tiggeri ska inte normaliseras i Sverige. Det är dags att sätta stopp för att utsatta människor utnyttjas. Och nu får det vara slut med tafatt signalpolitik. Om Socialdemokraterna och Miljöpartiet är beredda att diskutera riktiga lösningar på ett reellt problem står Moderaternas dörr öppen.


Tobias Billström
Tomas Tobé


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM