Mer alkohol kring jul och nyår ger ökat våld

Debattören: Jag vill inte förstöra festglädjen – men om vi dricker mindre minskar våldet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Lena Koller
Alkohol är den gemensamma nämnare till en stor andel av våld i samhället, och för varje liter vi dricker i genomsnitt, ökar även våldet med 10,2 procent, skriver debattören.

DEBATT. Jul och nyår närmar sig snabbt. Det är helger som många av oss ser fram emot. Det blir tid för umgänge med familjen, släkt och vänner. Det dricks mer alkohol än någonsin under året och i de flesta fall innebär det inga problem. Men samtidigt går det inte att blunda för att helgernas alkoholkonsumtion också kommer innebära ökat våld, särskilt för barn och kvinnor.

I en aktuell rapport från bland andra Svenska Läkaresällskapet har en grupp internationella alkoholforskare (där jag ingår) gått igenom hur alkoholen påverkar omfattningen av våld. Vi finner att när den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökar med en liter per person ses en ökning av antalet misshandelsfall med 10,2 procent.

Alkohol orsakar en stor andel av allt våld. I rapporten visar vi att alkohol bidrar till våld mot människor i alla åldrar och i många situationer. Det handlar om barnmisshandel och våld mellan familjemedlemmar, partners, vänner, bekanta och okända. Det alkoholrelaterade våldet bidrar också till ungdomsvåld och våld mot äldre. En alkoholpåverkad person löper dessutom större risk för att utsättas för våld.

Alkoholen bidrar till också till sexuellt våld i olika former. En viktig orsak till det sexuella våld och de sexuella övergrepp som MeToo-debatten handlar om är alkoholen. Övergreppen begås inte sällan i berusat tillstånd.
I Sverige var 57 procent av förövarna och 31 procent av offren påverkade av alkohol år 2015, enligt den Nationella trygghetsundersökningen. Det innebär 180 000 alkoholrelaterade misshandelsfall i Sverige det året.

Förutom de akuta skadorna ger våld också ohälsa på lång sikt i form av fysiska, psykiska och sexuella problem. De som har utsatts för våld har exempelvis tre gånger högre risk för att få hjärtsjukdomar. Särskilt kvinnor har särskilt hög risk att utveckla långvariga hälsoproblem.

Det finns flera förklaringar till våld. Vi vet att alkoholens avhämmande effekter på hjärnan bidrar till en ökad risk för aggressivitet och våld. Många orsaker till våld är svåra att ändra, som genetiska, personliga och kulturella faktorer, men rapporten visar att alkohol är en faktor som i hög grad är möjlig att påverka genom alkoholpolitiska åtgärder.

Statliga alkoholmonopol, som Systembolaget i Sverige, gör det lättare att motstå tryck från kommersiella krafter som vill ha lägre priser och större tillgänglighet. Andra åtgärder som begränsar tillgängligheten och våldet är följande:

  • Höjda priser på alkohol med hjälp av skatter och minimipriser.

  • Begränsningar av antalet försäljningsställen och öppettider.

  • Obligatorisk och effektiv utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Jag vill inte förstöra festglädjen. Men det blir trevligare om vi genom att dricka mindre kan minska våldet. Det bör vi ha i åtanke när vi sätter oss till bords under helgerna.


Sven Andréasson


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Alkohol

Jul