Vi skadades av vaccinet – nu vill ingen ta ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Facebookgruppen ”Livet efter sprutan”: Alla föräldrar som vaccinerade sina barn borde vara rasande

BLEV ANSIKTSFÖRLAMAD Ida Andersson, 27, tog vaccinet mot svininfluensa och blev sedan sjuk.
BLEV ANSIKTSFÖRLAMAD Ida Andersson, 27, tog vaccinet mot svininfluensa och blev sedan sjuk.

Det har säkert inte undgått någon att massvaccinationen med Pandemrix mot svininfluensan medfört narkolepsi hos 177 barn och vuxna.

Men det är också många som har drabbats av andra allvarliga biverkningar än narkolepsi – och som fortfarande är sjuka. Vi är 102 personer i Facebookgruppen ”Livet efter sprutan” som alla fick svåra biverkningar av vaccinet. Det som drabbat oss går inte Läkemedelsverket ut med.

Några få i vår grupp har fått diagnos och behandling, men flertalet av oss står utan.

Ida Andersson, 27: Drabbades av den kroniska lungsjukdomen sarkoidos, ansiktsförlamning och svaghet i benen, men läkarna kan inte förklara hennes neurologiska symptom.

André Lennartsson, 15: Lider av kroniska smärtor och har inte varit i skolan på 2,5 år. Hans sömn-attacker är nyligen utredda och han har fått diagnos hypersomni, alltså inte narkolepsi.

Kevin Ljunggren, 13: Även denna pojke plågas varje dag av svåra smärtor sedan vaccinationen, men har ingen diagnos.

2009 var det barn och gravida som skulle vaccineras först. I dag, 2012, är det just dessa grupper som är i riskzonen för att få allvarliga biverkningar av Pandemrix.

Pandemrix rekommenderas inte längre till barn, åldersgränsen är höjd från 6 månader till 20 år. Allergiker uppmanas vara försiktiga. Gravida bör, enligt Fass och bipacksedeln för läkemedlet, diskutera med sin läkare innan de vaccineras med Pandemrix.

Myndigheterna lovade vara extra uppmärksamma på inrapporterade biverkningar , med noggrann uppföljning. Men de som hade oturen att drabbas av allvarliga biverkningar kan vittna om att detta system havererade totalt.

Det är tydligt att ingen vill ta ansvar när konsekvenserna av massvaccinationen visar sig. Vad som drabbat oss som inte fick narkolepsi är helt sopat under mattan. Det verkar som om Pandemrix hos många orsakat svårdiagnosticerade tillstånd – som därmed blir icke behandlingsbara och kroniska.

Enligt läkemedelsförsäkringen är det så här: För att en läkemedelsskada ska anses föreligga är det inte tillräckligt att skadan kan ha orsakats av läkemedel, utan denna orsak ska vara ”mer sannolik än någon annan tänkbar förklaring”. Men hur lätt är det att bevisa förhållandet – även om de drabbade tveklöst vet vad som orsakat symptomen?

De som tillhörde riskgrupperna 2009 borde vara rasande med tanke på vilken risk de faktiskt blev utsatta för. Tänk alla föräldrar som inte vågade annat än att göra som myndigheterna i det närmaste krävde! Och utsatte det käraste de har för en otrolig risk, både födda och ofödda barn.

Hur ska vi kunna lita på myndigheternas vaccinrekommendationer i framtiden? Pandemrixskandalen får bli ett uppvaknande för folket. Politik, okunskap och vaccin kan få förödande konsekvenser.

Vi kräver att myndigheterna tar ett ansvar för ALLA som drabbats av svåra bestående biverkningar av Pandemrix.

Vi finns.

Vi tänker inte hålla tyst.

För Facebookgruppen ”Livet efter sprutan”:

Marie Almquist

som startade gruppen

Lena Ljunggren

mamma till vaccinskadade Kevin, 13

Eva Lennartsson

mamma till vaccinskadade André, 15

Berit Stridsberg

Ida Andersson

Anneli Bomski

Publisert: