ÅSIKT

Kent Persson röstade emot sina nya "hjärtefrågor"

avAnna-Maria Carnhede

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S-politiker: I Örebro finns en annan bild av Kent Persson än den han vill förmedla

Kent Persson

Vi gratulerar Kent Persson till hans nya jobb som partisekreterare för Moderaterna. Här i Örebro har han varit en kompetent och sympatisk samtalspartner i frågor där kommunledningen sökt breda lösningar med oppositionen. I detta perspektiv kommer han att saknas.

På andra sätt är det enklare att möta en framtid utan Kent Persson som lokal oppositionsledare. Antalet moderata förslag för hur fler jobb ska skapas i Örebro har hittills under mandatperioden varit obefintligt. Seriösa och genomförbara förslag kring hur mer pengar ska tillföras välfärden har det varit lika ont om. Däremot har Kent Persson så sent som i valrörelsen 2010 lovat en stor skattesänkning och fortsatt utförsäljning av allmännyttan i Örebro. Det tvingades han dra tillbaka efter intern kritik inom Alliansen. Moderat ideologi är inte alltid lätt att koppla ihop med verkligheten.

Örebro är i dag en kommun som tappat flera viktiga år i sin utveckling. Under den förra mandatperioden styrde Alliansen tillsammans med Miljöpartiet. Kent Persson fanns med i den moderata fullmäktigegruppen. De borgerliga partierna hade bekymmer med att komma överens om en gemensam politik. Istället för att kompromissa med varandra, valde de borgerliga partierna att upprätta en stopplista, där viktiga utvecklingsfrågor sattes upp. Dessa fick sedan inte hanteras under mandatperioden. Örebros utveckling stod still. Företag som ville expandera kom i kläm. Jobbtillväxten påverkades.

Mot slutet av mandatperioden blev det klart att Kent Persson skulle växlas in som moderat kommunalråd i Örebro. Det påverkade inte kommunens agenda. Makten var viktigare än politiken för Moderaterna. Det insåg örebroarna, och det bidrog till att Socialdemokraterna (41 procent) kunde gå fram starkt, samtidigt som Moderaternas (21 procent) resultat blev blygsamt i relation till rikssiffrorna.

Efter valet 2010 och inför det riksbekanta omvalet i Örebro 2011, där Socialdemokraterna fick 47,2%, blev Kent Persson oppositionens ledargestalt i Örebro. I den rollen har Persson ägnat mycket tid åt att prata om den typen av frågor han nu lyfter fram i sin roll som partisekreterare. Jobb. Välfärd. Han har också bloggat flitigt runt idéer om samarbete mellan Moderaterna och andra partier. Det är lätt att förstå idén bakom de profilfrågorna för en ny partisekreterare. För oss som verkar i Örebro, blir det dock lätt förvirrat när vi kopplar ihop orden med Kent Perssons lokala track record.

Kent Persson saknar egna förslag om hur Örebro ska skapa nya jobb. Kommunledningens förslag röstar han konsekvent emot. De egna idéerna har begränsats till att återupprepa insatser som redan är gjorda sedan tidigare.

Kent Persson säger i debatt efter debatt att han vill lägga mer pengar på välfärden. Han hänvisar till Moderaternas lokala budgetförslag. Förutom att Persson vill lägga ner hela den centrala kommunala förvaltningen och låtsas som att vissa tidigare fattade beslut inte är fattade, så har hans välfärdspolitik mest handlat om ord. Under de år som Moderaterna verkligen kunde påverka politiken i Örebro, då lades i stället pengar på hög medan skolor och förskolor som behövde rustas och byggas om, inte fick några pengar alls. Hans nya hjärtefråga rätt till heltider röstade han emot i Örebro.

Kent Persson menar att en av de viktigaste uppgifterna för honom är att hålla ihop Alliansen. Rimligen var det också en av de viktigaste uppgifterna för honom som ledare i Örebro. Efter omvalet 2011 förhandlade partierna om hur en majoritet kunde skapas. Perssons förslag var ett minoritetsstyre som skulle söka stöd från SD. Socialdemokraterna strävade efter en stark kommunledning, som inte behövde luta sig mot SD. Resultatet blev ett nytt samarbete mellan S, C och KD. Det blocköverskridande samarbetet har tjänat Örebro väl. Stopplistan är skrotad och kommunledningen jobbar för ett Örebro med fler jobb och minskad barnfattigdom.

Det är naturligtvis orättvist att döma ut Kent Persson efter bara några dagar på det nya jobbet som partisekreterare. Han förtjänar en chans att komma igång med sitt arbete och bevisa att det finns någon substans bakom orden. Om Moderaterna menar allvar med att jobben och välfärden är deras centrala frågor behöver de analysera vad som skett i Örebro under de år som Kent Persson styrt partiets lokala politik. Här i Örebro har Moderaterna försökt att praktisera det Persson talar om – att föra samtalskampanjer, lyssna på medborgarna och göra praktisk politik utifrån de förslag de hör. Socialdemokraterna i Örebro använder sedan länge samma metod som Kent Persson börjat anamma. Att möta folk i deras vardag, vid dörren, på torget och via telefon. Här i Örebro är vi ett dubbelt så stort parti som Moderaterna. Väljarna har uppenbarligen en uppfattning om vilket parti det är som lyssnar på riktigt.

Lena Baastad

Björn Sundin