Debatt

De rödgröna vill också ha introduktionslöner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Annie Lööf (C) presenterar ny undersökning: 6 av 10 vill tillåta lägre löner för ungdomar

Alliansens jobbpolitik ger resultat. Sedan 2006 har utanförskapet minskat med omkring 200 000 personer. Men allt är inte frid och fröjd. Fortfarande finns stora hinder på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Mätt med samma måttstock är ungdomsarbetslösheten i Sverige tre gånger så hög som i exempelvis Tyskland, Nederländerna och Österrike. Det är inte acceptabelt. Fler måste få möjlighet att känna tryggheten, friheten och stoltheten i ett eget jobb.

För att komma till rätta med problemen behöver trösklarna till jobb sänkas. Under flera år har vi uppmanat arbetsmarknadens parter att införa introduktionslöner för dem som saknar erfarenhet.

I Sverige skiljer det väldigt lite i lön mellan den som har jobbat i många år och den som inte har jobbat alls. Detta försvårar för dem utan referenser och meriter att konkurrera med de erfarna och beprövade. När ekonomen Per Skedinger för några år sedan jämförde lönestrukturer i olika länder för globaliseringsrådets räkning framgick att de svenska ingångslönerna är bland de högsta i världen. 

Det finns mycket forskning som visar på sambandet mellan nivån på de lägsta lönerna och arbetslösheten bland unga. Exempelvis hävdar Gregory Mankiw som är professor vid Harvard att den typiska studien visar att en tioprocentig höjning av minimilönen leder till minskning av arbetsgraden bland unga med en till tre procent.

Nu förefaller också flera fackförbund inse detta samband. För några år sedan infördes möjligheten att teckna särskilda ungdomsavtal med lägre ingångslöner och utbildningsinslag i industrin. Förra veckan kom parterna inom handeln överens om speciella introduktionslöner vid praktikanställningar.

Det är förnuftigt, för inom allmänheten finns ett utbrett stöd för dessa insatser. Vi har låtit United Minds fråga svenska folket både vad de tror om förhållandet mellan ingångslöner och ungdomsarbetslöshet och om de tycker att unga ska ha möjlighet att ta ett jobb till en lägre lön för att komma in på arbetsmarknaden. I undersökningen anser en majoritet, 53 procent av svenskarna, att lägre ingångslöner skulle mildra ungdomsarbetslösheten. Fler än sju av tio svarar ja på frågan om de tycker att arbetslösa ungdomar ska kunna ta ett jobb till en lägre ingångslön för att komma in på arbetsmarknaden. Faktum är att hela 59 procent av de rödgröna väljarna tycker så. Det är bara bland vänsterpartiets sympatisörer som mer än hälften är emot.

Många tycks förstå att lägre ingångslöner inte handlar om att sänka någons befintliga inkomst utan att skapa möjligheten till en inkomst för fler. Tillgängliga studier visar också att det är ytterst få som blir kvar i låga löner under en längre period. I Almegas rapport "Stolpe ut" framgår att endast fyra procent av de som hade avtalad lägstalön 2004 kvarstod på lägstalön fyra år senare. Dessutom visar siffror från Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsstatistik att de som tjänar minst generellt har snabbast löneutveckling. Det centrala och relevanta är att höja människors totala livslön.

I Centerpartiet har vi som målsättning att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa för unga och oerfarna. Breda vägar in på arbetsmarknaden är ett effektivt sätt att skapa social sammanhållning, möjligheter till tillväxt och att trygga vår välfärd. Därför kommer vi fortsätta att lyfta fram olika åtgärder som sänker trösklarna till jobben.

FOTNOT: I undersökningen har United Minds tillfrågat 1002 personer i åldern 18-74 år. Frågorna är ställda under perioden tredje till tionde april.

Annie Lööf

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik