Debatt

Vårdpersonal måste fråga om kvinnomisshandel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Jämställdhetsministern: Socialstyrelsen ska ta fram vägledning för frågorna som måste ställas

Socialstyrelsen får nu i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården för att öka möjligheten att upptäcka våldsutsatta personer.

Många kvinnor som utsetts för våld i nära relationer går osedda genom tillvaron. Vissa anstränger sig för att dölja brotten, andra har bara inte kraft nog kvar att bryta upp från våld och tvång. Vissa använder ständigt mer make-up och andra träder inte fram i ljuset utan lever i en skuggvärld.

Det råder ingen politisk konflikt i fördömandet av våldet. Mäns våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetspolitiska utmaningen. Där är alliansregeringen tydlig.

Regeringen har sedan 2006 sett till att stödet till våldsutsatta ökat stort. Vi har utbildat polis och åklagarväsende. Vi har ökat resurserna för landets kvinnojourer och vi har förbättrat den hjälp som sociala myndigheter kan ge. Fortfarande faller enskilda våldsoffer mellan stolarna men stora ansträngningar görs från myndigheternas sida för att bli ännu bättre på samverkan och samarbete. Målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Hemmet ska vara en trygg plats och inte brottsplats.

Nästa steg i kampen mot våld mot kvinnor är att bli ännu bättre på att i tid se de kvinnor som idag döljer det brott de blir utsatta för. För att kunna hjälpa måste vi veta vilka som behöver hjälp. Trots 27 000 anmälda misshandelsfall mot kvinnor varje år kommer alldeles för många brott aldrig till samhällets kännedom. Studie efter studie visar att mörkertalet är omfattande. Det måste vi förändra.

Oavsett om våldet anmäls eller inte så vänder sig den utsatta ofta till den svenska sjukvården. Det är personalen där som först möter den drabbade. Ångest och depression är fyra gånger vanligare bland kvinnor som har utsatts för våld, och det är mer än dubbelt så vanligt med kroniska smärttillstånd. Även om sjukvården kan behandla symptomen är vi för dåliga på att se och upptäcka när våldet är orsaken bakom. Få kvinnor berättar om det öppet.

Vi menar därför att det är helt centralt att sjukvården och socialtjänsten i framtiden kan upptäcka de våldsutsatta för att kunna hjälpa och stötta dem. Kvinnan ska inte behöva ta första steget – samhället ska kunna se henne även om hon tvekar.

Regeringen ger nu uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet. Uppdraget syftar till att ge personalen metoder och kunskap i hur man ställer frågor i syfte att i tidigt skede upptäcka den våldsutsatta, såväl kvinnor som barn och partners som lever i samkönade relationer.

Det handlar om att våga ställa frågan. Att samhället tidigt uppmärksammar de mest utsatta. Därför ger vi nu Socialstyrelsen detta uppdrag. Vi höjer ambitionsnivån.

Nyamko Sabuni

Jämställdhetsminister

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Jämställdhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Jämställdhet