ÅSIKT

”Feministisk politik har inget med politisk färg att göra”

DEBATT

Johan Lundström: ”Regeringen bör föregå med gott exempel i jämställdhet”

1 av 2 | Foto: Vanligare förr i svenska hem Kvinnan städar och mannen vilar.

Jag önskar som jämställd man göra ett inlägg till Maud Olofssons debattartikel.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag lever i ett samboförhållande med ett eget barn och två bonusbarn. Vi delar ALLTID på ALLA sysslor i hemmet. Det finns inget som säger att min sambo ska diska, laga mat, eller tvätta bara för att hon är kvinna.

Det beror helt och hållet på våra respektive arbetstider och vem som varje dag har möjlighet och kan göra det som behövs. Säger min sambo att hon inte orkar tvätta gör jag det lika gärna.

Jag vet i och för sig inte om jag lever i ett ”modernt hem” där det inte finns några traditionella gränser, men jag tror inte att vi är speciellt annorlunda än de flesta.

 Då är min fråga till Maud Olofsson vad hon ska göra för att få Sverige att bli ett mer jämställt land?

Det är väldigt lätt att skylla på tolv år av vänsterpolitik. Men vad exakt är det som ska göra en högerpolitik mer kvinnoinriktad och mer jämställd?

Olofsson säger att andelen kvinnliga chefer ligger kvar på 25-35 procent. Här är Maud Olofssons och regeringens recept att införa ett avdrag för hushållstjänster. Detta ska lätta kvinnornas börda i hemmet och dessutom skapa en massa nya företag. Då dyker genast ett par frågor upp i mitt huvud:

Har en ensamstående mamma, med två barn, inom – låt säga – hemtjänsten råd att anlita ett företag för att städa, diska och tvätta? Visst hon kan göra avdrag för tjänsten, men vad kostar det att få tjänsten utförd, avdragen inräknade? Var det henne regeringen tänkte på när man införde denna reform?

Innebär detta att de som startar dessa företag företrädesvis är kvinnor?

Jag kan hålla med om att det finns för få kvinnor på högre chefspositioner – både inom politiken och inom näringslivet. Jag tillhör en av dem som anser att det skulle vara en tillgång med fler kvinnor i olika maktpositioner. Därför anser jag att vår nuvarande regering bör föregå med gott exempel. Då bör vi ju rent representativt ha en regering med lika antal kvinnor och män.

Detta sträcker sig även vidare till alla de poster och ämbeten som regeringen utser, allt från generaldirektörer, ambassadörer och etcetra. Jag inser naturligtvis att detta är en förhandlingsfråga, regeringspartierna emellan, men jag är inte så säker på att Maud Olofsson och Centern – som inför partikongressen verkar stå enad? - alltid får gehör för sina åsikter i regeringen.

Om detta är något man ska lasta Maud för eller regeringen kan ju naturligtvis diskuteras, men på tal om mycket ord och lite verkstad…

Jag lever med en sambo som tidigare varit egen företagare. Hon valde efter mycket övervägande att sälja sin verksamhet, då hon ansåg att det var alldeles för mycket arbete. Hon ansåg inte att frånvaron av familjen var värt uppoffringen att ha ett eget företag.

Det faktum att hon var tvungen att ägna sin fritid åt att laga mat, städa och tvätta hade i sig inget med det beslutet att göra. Företaget tog inte mindre tid i anspråk för det. Förtjänsten var för liten för allt det arbete som hon var tvungen att lägga ner i företaget. Då kan man ju fråga sig om det hade hjälpt att ha subventionerade hushållstjänster?

Om jag jämför med den vänsterpolitik som fördes då och den högerpolitik som du påstår är och kommer att bli så revolutionerande, så hade det fortfarande inte gjort någon skillnad. Hon hade inte kunnat driva sitt företag med en bättre vinst nu än då. Dina reformer till trots.

Fast då kan man ju naturligtvis skylla på en dålig affärside….

 Maud Olofsson väljer att inrikta sig på kvinnor som ska starta och driva företag. Man ska skapa fler och större möjligheter för kvinnor på högre positioner, i samhället och näringslivet. Till dessa kvinnor säger jag grattis!

Men har det förefallit Maud Olofsson att det faktiskt finns kvinnor i vårt samhälle som tyvärr saknar den utbildning och kompetens som krävs för att leda ett företag?

Visst, de har kanske den teoretiska möjligheten att tillgodogöra sig denna kompetens, men har den ensamstående tvåbarnsmamman inom hemtjänsten orken och den ekonomiska möjligheten att göra det i det borgerliga Sverige.

 Det är lätt att skylla på alla dessa år av socialdemokratiskt styre, som har fört så många kvinnor in i sjukskrivningar och förtidspensionering. Men jag lovar – det kommer att kvitta hur många år Maud Olofsson sitter i en regering – hon kommer ändå inte att få alla dessa kvinnor att starta nya företag, bli höga chefer inom näringslivet, egenföretagare eller få inflytelserika poster i politiken.

De som inte lyckas då, vad händer med dem? Regeringen inför hela tiden nya åtgärder ”för att få fler i arbete”. Vad händer med dem som inte får arbete?

Man tvingar alla att gå med i en a-kassa och betala en avgift för detta. Samtidigt sänker man ersättningen i a-kassan efter 100 dagar. Har du inte inom viss tid erhållit ett arbete kan du tvingas flytta för att få ett arbete. Antalet ersättningsdagar minskas.

Man försvårar för dem som är sjukskrivna, genom lägre ersättningar. Allt i sysselsättningens namn!

Detta straffar väldigt många av de kvinnor som du - Maud Olofsson - anser dig hjälpa. De du i själva verket hjälper, är de som i många fall besitter en högre akademisk utbildning. Resten faller utanför din intressesfär och drabbas av de förändringar regeringen genomför nu.

Till sist vill jag – som man och som vi i mitt hushåll ser det som jämställda – påpeka att feministisk politik inte nödvändigtvis måste ha en politisk färg. Värderingarna hoppas jag delas av alla partier, oavsett vilket parti man må tillhöra. Hur man definierar sin politik, tar sig som synes olika uttryck.

Vi kan diskutera till leda utan att någonsin hitta helt rätt, men oberoende av politisk färg är alla partier överens om att vi måste bli bättre i jämställdhetsfrågor.

Diskutera då istället från en utgångspunkt där alla är överens. Gör inte detta till en parti- eller blockfråga. Gör det till något som gagnar jämställdheten och ökar ALLA kvinnors möjligheter till ett mer jämställt Sverige!

Tack för ordet!

Med vänlig hälsning

Johan Lundström