ÅSIKT

Vi måste satsa mer på de utsatta barnen

DEBATT

Replik: Morgan Johansson om regeringens åtgärder

Socionomerna Camilla Ring och Karin Wernerheim skriver i ett debattinlägg den 13 maj att samhället borde satsa mer resurser på utsatta barn och unga.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag kan bara instämma och jag ser ett behov av en rad åtgärder:

Morgan Johansson.

l Köerna till den barn- och ungdomspsykiatrin behöver kortas. Därför satsar vi en halv miljard kronor under 2007 och 2008 för att öka tillgängligheten.

Barn som växer upp i familjer med missbruk måste få stöd. Därför satsar vi 100 miljoner kronor under 2006 och 2007 för att stödja dessa barn.

Unga som organiserar gängkriminalitet måste tas om hand. Därför går vi in med en satsning under 2006-2008 på sammanlagt 230 miljoner kronor för att öka placeringarna på ungdomshemmen, och ger därmed fler unga möjlighet att komma tillbaka till ett liv utan brottslighet.

Kvinnor och barn som utsätts för våld av mannen i familjen måste få stöd. I år går vi in med över 100 miljoner kronor för att stödja kvinnojoursverksamheterna. Vi förbereder också ny lagstiftning som skärper kommunernas åtagande när det gäller stödet till kvinnor och barn.

Detta är bara något av det som vi gjort eller är på gång med.

Utöver detta förbereder vi också en särskild handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Vi vill bland annat skärpa tillsynen, utveckla barnens rätt att utöva inflytande över vården, och förbättra barnavårdsutredningarna. I detta sammanhang ser jag Socialstyrelsens riktlinjer för vilken kompetens det bör finnas inom socialtjänsten som ett första steg för att strama upp kompetenskraven. Regeringen förbereder nu också den så kallade ”Lex Bobby”, det vill säga särskilda dödsfallsutredningar där man systematiskt ska gå igenom hur samhället hade kunnat förebygga sådana tragedier som vi nu sett i Bobby-fallet.

Statens insatser får inte stå ensamma. När vi nu ser att kommunerna går med väldiga överskott, 11 miljarder kronor förra året, måste man också kunna begära ökade socialpolitiska insatser av kommunerna.

Det blir i slutänden en viktig fråga i kommunalvalen. Varje väljare bör ställa sig frågan: vill jag sänka kommunalskatten, eller vill jag att mer resurser avsätts till stöd för de mest utsatta i samhället? För mig, och säkert också för Camilla Ring och Karin Wernerheim, är svaret givet.