ÅSIKT

EU öppnar för censur, moralism och homofobi

Debattören: Nu kan medielagen som inte ens SD vågat drömma om bli verklighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Det nya och mycket långtgående EU-direktivet för audiovisuella medier som idag tisdag läggs på Europaparlamentets bord, underlättar för censur, skriver Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)

DEBATT Ett långtgående lagförslag för media som spelar Europas antiliberaler, populister och nationalister i händerna är på väg att antas av Europaparlamentet. De svenska ledamöterna måste rösta nej till detta.

Avsikten med denna lagstiftning är naturligtvis god. EU har velat samordna reglerna för å ena sidan traditionell tv och å andra sidan streamat audiovisuellt material på internet. Det bör göras.

Men redan när EU-kommissionens förslag kom, fick det hård kritik. Förslaget arbetades om i otaliga förhandlingsomgångar mellan parlamentet, medlemsländerna och EU- kommissionen och nu, när det har kommit tillbaka till EU-parlamentet för slutomröstning, har det faktiskt blivit ännu sämre.

Slutversionen av förslaget föreslår att all audiovisuell verksamhet omfattas utan undantag och utan hänsyn till genomslagskraft. Det gör att minsta kanal på Youtube jämställs med BBC, vilket naturligtvis är onödigt och oproportionellt.

De tveksamma och långtgående förslagen är flera. Från början hade EU-kommissionen föreslagit att 20 procent av innehållet i alla sändningar skulle vara på ett av unionens officiella språk. Förslaget sågs som ett utslag av sedvanlig fransk kulturchauvinism – liknande krav finns redan idag inom till exempel film. Märkligt nog har lagförslaget nu i sin omarbetade form fått kravet hela 30 procent av innehållet.

Direktivet innehåller också en gummiparagraf om skydd av ungdomars
moral, vilket kan ha förödande konsekvenser i olika länder. Det nya
direktivet innebär att det blir fritt fram för vart och ett av EU:s medlemsländer att bestämma vad som hotar ungas ”moral”.

Med tanke på hur sexuella minoriteter behandlas i vissa medlemsländer redan idag är det inte särskilt svårt att se hur direktivet skulle kunna bli ett vapen i händerna på nationella, populistiska rörelser, där homo-, trans, och xenofobier härjar öppet.

Förutom att denna gummiparagraf öppnar för moralism och sanktionerar
eventuell homofobi, bär den med sig ännu allvarligare hot. Direktivet
lägger bara ramarna, sedan är det upp till medlemsländerna att fylla på med egna bestämmelser. Det medför i sin tur att EU inte bara öppnar för censur, utan faktiskt sanktionerar möjligheter till censur av audiovisuellt material.
Det sistnämnda är ett lagförslag som SD:s Jimmie Åkesson hittills bara
kunnat drömma om och kan inte ses som något annat än en gåva för
de populistiska och nationalistiska illiberala krafter som ser fria och
oberoende medier som sina huvudfiender.

Ungerns, av oss parlamentariker så hårt kritiserade, ledare Viktor Orban måste jubla inombords. För bara ett par veckor sedan fick han sitta här i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg och motta välförtjänt kritik för sina illiberala reformer.

Redan idag har till EU-medlemslandet Ungern långtgående medialagar som starkt beskär oberoende och granskande journalistik. Landet brukar framhållas av SD:s ledande företrädare som ett föredöme.

Det nya och mycket långtgående EU-direktivet för audiovisuella medier, som idag tisdag läggs på Europaparlamentets bord, underlättar för censur av både sänd och streamad media och kan spela i händerna på dessa krafter.

Vi har redan sett vad Ungerns antiliberala styre har gjort på medieområdet.

Sverigedemokraterna är mycket tydliga med att kulturfrågor
hör till deras högsta prioriterade. Ett lagförslag som tillåter inskränkningar i tv-, radio- och internetmaterial med ”fel” innehåll skulle lika gärna ha
kommit från dem. Nu kommer det dessvärre från EU. Det är beklämmande – och mycket, mycket skrämmande.

Därför måste svenska parlamentariker rösta nej till detta!

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM