ÅSIKT

Alliansen hjälper hästnäringen att växa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik från M om hästnäringen

Miljöpartisten Maria Kjellberg skriver om villkoren för hästföretag med anledning av vår artikel om branschens viktiga arbete för jämställdhet. Hästnäringen växer och kan bidra till fler nya jobb inom alliansregeringens satsning för 350 000 nya jobb till år 2020.

Vi har sedan 2006 genomfört nära 600 regelförenklingar för att underlätta för företagen. Arbetet med att förbättra företagens villkor har varit i fokus under de senaste fyra åren med bland annat sänkta kostnader, förenklat uppgiftslämnande och uppföljning av andra förslag från näringslivet.

Alliansens politik har inneburit att människor har fått behålla mer av sin inkomst efter skatt och kan efterfråga kultur- och fritidsupplevelser, och vi är övertygade om att hästnäringarna kan attrahera fler och öka efterfrågan på allt det som hästen kan erbjuda.

Oppositionen väljer istället att försvåra för människor att bo och arbeta på landsbygden genom höjd skatt på bensin, handelsgödsel och transporter. Detta, tillsammans med förslag som gör det dyrare att anställa unga, innebär ett hårt slag mot landsbygden och många hästföretagare.

Hästnäringen sysselsätter i dag cirka 30 000 människor. Nya Moderaterna vill att den siffran ska växa ännu mer. Därför är vi mitt uppe i vår hästresa genom Sverige, där vi får många viktiga erfarenheter att jobba vidare med. För vi vill se fler hästföretagare. Vi kommer därför att fortsätta skapa goda villkor för hästföretagare på landsbygden. Så skapar vi fler jobb och får hela Sverige att leva.

Gunilla Carlsson (M)

vice partiordförande

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg samt hästansvarig i Moderaterna