Ekot kräver inte åtgärder – vi granskar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-01-20

Replik från Anne Lagercrantz om Ekots LSS-granskning

Jonas Franksson kritiserar Ekots granskning av assistansbolag. Han skriver att Ekot pratar om vård trots att personlig assistans aldrig handlat om vård, utan om rätten att vara en fullvärdig medborgare. Vi beklagar detta. Det framgick dock i alla inslag att det handlade om just personlig assistans.

Franksson hävdar också att Ekot vill se en ökad kontroll via oanmälda hembesök, utan att reflektera över rätten till personlig integritet. Det stämmer inte. Ekots roll är att granska, inte att kräva åtgärder.

BRÅ, Brottsförebyggande rådet, är kritiskt till att inte fler oanmälda inspektioner görs, och menar att de är en viktig källa till kunskap. BRÅ varnar för att bristen på kontroller kan leda till vanvård, och beskriver att det i flera fall upptäckts att brukarna inte fått det stöd de varit berättigade till. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tagit upp riskerna med att den personliga integriteten kränks.

Franksson ifrågasätter att Ekot ställer kostnader för personlig assistans mot kostnaderna för Sveriges försvar. Allt vi gör är att jämföra en kostnad med en annan, ett vanligt grepp inom journalistiken för att skapa förståelse för nivån på en utgift.

Vi har också speglat hur avgörande assistansen är för användare samt den oro som Franksson ger uttryck för, det vill säga att debatten om fusk kan leda till inskränkningar av LSS-lagen.

Vi har gjort ett viktigt journalistiskt arbete, och förblir övertygade om alla sektorer i samhället mår bra av att granskas.

Anne Lagercrantz,

Ekochef, SR

Följ ämnen i artikeln