Debatt

Lövin jagar resenärer – och inte flygutsläpp

Centerpartiet: Flygskatten är ineffektiv och skadar ekonomin och jobben

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Effekten av flygskatten högst osäker. De siffror över minskade utsläpp som Isabella Lövin slänger sig med är de högsta i ett väldigt brett spann, skriver Rickard Nordin från Centerpartiet.

REPLIK. När Centerpartiet ansvarade för miljöpolitiken minskade klimatutsläppen i Sverige. Under Miljöpartiets tid har utsläppen istället börjat öka. Det är mot den bakgrunden som Isabella Lövin tycks känna sig tvingad till ett orimligt högt tonläge, när hon i en artikel menar att vår kritik mot flygskatten är felaktig.

Låt mig reda ut varför vi anser att en nationell flygskatt är fel väg att gå. För det första är effekten av flygskatten högst osäker. De siffror över minskade utsläpp som Isabella Lövin slänger sig med är de högsta i ett väldigt brett spann.

Regeringens egen utredare har själv varnat för att inrikes flygresor kan ersättas med längre bilresor på grund av flygskatten, samt att långflygningar kan flyttas till Köpenhamn. Skatten riskerar på det sättet att bli väldigt ineffektiv.

Utredningen tar upp Storbritannien som exempel, där en nationell flygskatt fick ”marginell effekt”. För det andra är flygskatten kortsiktig. Regeringen vill beskatta själva resan, inte utsläppen. Skatten är lika hög oavsett om flygplanen tankas med klimatfarligt flygbränsle eller mer miljövänligt biobränsle. På det sättet bidrar inte skatten alls till den gröna omställning av flygsektorn som är helt nödvändig om utsläppen ska minska.

För det tredje skulle en nationell flygskatt drabba ekonomin och jobben – framför allt på landsbygden. Enligt flygbranschens beräkningar kan uppåt 10 000 jobb försvinna och tillväxten sjunka med 5,4 miljarder.

Stockholms handelskammare har dessutom publicerat en utredning där sju flygplatser pekas ut som hotade om flygskatten blir verklighet.

Den som tvekar på att en flygskatt har negativa effekter på ekonomin kan ringa Danmark eller Irland, som bägge avskaffade flygskatten för att ekonomin tog för mycket skada.

I stället för en osäker flygskatt vill Centerpartiet införa obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle, ett betydligt bättre sätt att minska flygets klimatpåverkan. Faktum är att det räcker med fem procents inblandning för att klimateffekten ska bli lika stor som med regeringens flygskatt.

Med tanke på att potentialen för inblandning i dag är 50 procent finns det stora möjligheter att minska utsläppen långt mer än med regeringens flygskatt – samtidigt som vi bidrar till en grön omställning av flyget. Att satsa på grönt flygbränsle gör dessutom att bolagen får större anledning att effektivisera, vilket ger ännu mer miljövinster.

Regeringen har, efter att Centerpartiet lanserade sitt förslag, aviserat att man vill utreda möjligheterna till obligatorisk inblandning. Det välkomnar vi. Det rätta vore att lägga all energi på det arbetet, istället för att straffbeskatta resenärerna med symbolpolitik i form av en flygskatt som fått skarp kritik av både lagrådet och en lång rad remissinstanser.

Sverige är ett land med stora avstånd. Flyget är oerhört viktigt för människors möjlighet att resa, i jobbet och privat. I stället för en flygskatt borde man göra det enklare för flygbolagen att ställa om till ett grönare flyg.

Flygbranschen har ambitiösa klimatmål och nu är det upp till oss politiker att sätta in effektiva styrmedel för skynda på den processen. Klimatvänligt flygbränsle kan framställas från våra egna skogar. På det sättet kan omställningen också skapa nya, gröna jobb i hela Sverige, samtidigt som vi visar ett internationellt ledarskap och pressar tillbaka klimathotet genom ett grönare flyg.

Med Centerpartiet i regeringen klarade vi av att både minska utsläppen och öka tillväxten. Vi är beredda att fortsätta ta det ansvaret. Det gör vi genom att jaga utsläppen – inte resenärerna.

Rickard Nordin (C), klimatpolitisk talesperson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM