Debatt

Outbildade invandrare blir inte integrerade

Debattörerna: Vi måste ställa frågan – är bristerna i vuxenutbildningen ansvarsfull politik?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

integrationen i Sverige fungerar bra – för de migranter som har de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Problemet är de lågutbildade, skriver Nima Sanandaji och Johan Winsborn. Personerna på bilden har inte med texten att göra.

integrationen i Sverige fungerar bra – för de migranter som har de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Problemet är de lågutbildade, skriver Nima Sanandaji och Johan Winsborn. Personerna på bilden har inte med texten att göra.

Foto: TT

DEBATT

DEBATT. Under 2015 slog Sverige rekord i flyktingmottagande. Inget modernt land har tagit emot så många flyktingar per invånare under ett enskilt år sedan statistiken började samlas in. Också i dag fortsätter många flyktingar och anhöriga att komma till Sverige.

Den fråga som alla politiska partier måste ställa sig är: hur ska den stora gruppen migranter ges en rimlig chans att komma i arbete? De migranter som Sverige har tagit emot måste få möjligheten att komma i arbete, det tjänar både de och samhället på.

Högern och vänstern är inte svarslösa, men de ger båda fel svar. Enligt högern är huvudproblemet är att lönekostnaderna i Sverige är för höga. Genom att sänka ingångslöner och skatter hoppas man att fler enkla jobb skapas. Vänster tror att huvudproblemet är diskriminering. Genom kampanjer mot diskriminering vill man skapa bättre möjligheter för invandrare att komma i arbete. Det är inte dåliga lösningar, men det är lösningar som bortser från problemet kärna.

Verkligheten är att integrationen i Sverige redan i dag fungerar bra, för de migranter som har de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

De experter som skrev Regeringens Långtidsutredning 2015 förklarade pedagogiskt att ”det inte finns några signifikanta skillnader mellan utrikes och inrikes födda när det gäller att ha ett arbete, om hänsyn tas till nivån på individens färdigheter”. Den internationella samarbetsorganisationen OECD visade samma sak, nämligen att invandrare och infödda i Sverige som har samma nivå av kunskaper också har ungefär samma chanser till arbete.

Det som hindrar många invandrare från att komma i arbete är en brist på relevanta kunskaper.

I en internationell studie granskas vuxnas kunskapsnivå. Där visas att en tiondel av infödda svenskar i vuxen ålder har mycket låga kunskaper i läskunnighet, matematik eller både och. Bland invandrare är det mer än hälften av de vuxna som har mycket låga kunskaper i ett eller båda ämnen. Nyckeln till integration är att fler lär sig bra svenska, grundläggande kunskaper i matematik, datoranvändning och yrkesfärdigheter. Sverige behöver en massiv satsning på vuxenutbildning.

Det lyckliga budskapet är alltså att integrationen kan fungera betydligt bättre – om migranterna erbjuds möjlighet att ta del av välfungerande vuxenutbildning. Problemet är att vuxenutbildningen inte fungerar som den ska.

Sveriges Radio har förklarat: ”Trots myndigheternas ansträngningar är det nästan inga nyanlända med kort utbildning som sitter i skolbänken efter två år i Sverige.”

Hur det kommer sig att många migranter väljer bort vuxenutbildning? Anledningen är Arbetsförmedlingens policy att betala för de billigaste utbildningarna. Resultatet blir därefter. De utbildningar där migranter får med sig både språkliga kunskaper och relevanta yrkesfärdigheter är det många som söker sig till, för de leder till arbete. Men de utbildningarna kostar för mycket, och köps därför sällan in av Arbetsförmedlingen.

Men den överdrivna snålhet som råder leder till dåliga utbildningar, som migranterna inte vill delta i. Resultatet blir att vägen till integration stängs. Vi måste verkligen fråga oss: är det ansvarsfull politik? Bristerna i vuxenutbildningen håller på att stänga dörrarna till välfungerande integration. Det är en fråga som både höger och vänster borde lyfta fram inför nästa års valrörelse.


Nima Sanandaji
Johan Winsborn


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT. Försök inte att sno våra ord, populister

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Integration

Arbetsförmedlingen