Det måste bli lättare att skilja sig i Sverige

Centerkvinnorna: Avskaffa betänketiden och slopa avgiften

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Dagens regelverk gör att en skilsmässa kan ta lång tid. Det blir särskilt problematiskt i de fall då äktenskapet är destruktivt och våldsamt. Därför föreslår vi flera regeländringar, skriver Sofia Jarl, Centerkvinnorna.
Dagens regelverk gör att en skilsmässa kan ta lång tid. Det blir särskilt problematiskt i de fall då äktenskapet är destruktivt och våldsamt. Därför föreslår vi flera regeländringar, skriver Sofia Jarl, Centerkvinnorna.

DEBATT. För många heliga äktenskap som inleds med evighetslöften om nöd och lust, blir nöden till slut för svår. Den utlovade evigheten varar inte alltid för evigt.

Under 2020 upplöstes 25 619 äktenskap genom skilsmässa. Sverige har ett liberalt regelverk kring skilsmässor, men det finns fler lättnader att göra. Det ska vara lätt att skilja sig – och ekonomin ska inte stoppa en skilsmässa.

Skilsmässor har ökat stadigt i Sverige sedan 1960-talet. Utan att spekulera om ett samband, går det att konstatera en korrelation mellan ökade skilsmässotal och kvinnors ekonomiska frigörelse. 

Kvinnor har alltid arbetat, men ofta mot en lägre lön. I folkhemmets Sverige var hemmafruar norm, men allt fler kvinnor började kombinera moderskap och lönearbete under 1960-talet. Med en egen inkomst blev möjligheterna annorlunda.

Äktenskapet som institution har moderniserats med åren, men det innebär fortfarande vissa juridiska förpliktelser.

Bland annat innefattar dessa hur en skilsmässa ska lösas och dagens regelverk gör att en skilsmässa kan ta lång tid. Det blir särskilt problematiskt i de fall då äktenskapet är destruktivt och våldsamt.

Centerkvinnorna vill se ett regelverk där äktenskapet i grunden ska vara ett val för två självständiga individer. Makten över ens personliga relation måste tillhöra individen och aldrig begränsas eller inskränkas av ett skevt maktförhållande, påtryckningar eller hot av någon.

Därför föreslår vi:

Slopad avgift på ansökan för skilsmässa. I dag ska den som ansöker om skilsmässa avlägga en avgift på 900 kronor innan tingsrätten påbörjar behandlingen av ansökan.

För en person med knappa medel, eller med en strängt kontrollerad ekonomi, är det inte en liten summa. Därför vill Centerkvinnorna att avgiften slopas.

Avskaffa betänketiden. Om ett par har barn ihop och om bara den ena partnern vill skiljas, åläggs paret med betänketid på sex månader från att skilsmässoansökan är inlämnad.

Det finns också möjlighet för en part att begära betänketid. Det är ett starkt tvångsmedel från staten gentemot den individ som vill genomföra skilsmässan. Framför allt är det ett maktmedel från den part som begär det.

Varken en annan individ eller staten ska kunna tvinga någon att vara gift, inte ens under ett halvårs betänketid. Betänketiden bör avskaffas.

Utred försörjningsskyldigheten. Centerkvinnorna vill se en utredning på att stoppa makarnas försörjningsplikt från och med att skilsmässoansökan har lämnats in.

Genom försörjningsskyldighet kan ekonomiskt våld utövas tills skilsmässan vunnit laga i kraft.

Säkrare bodelningsprocess. I dag är bodelningsprocesser kostsamma och långdragna. Förlorare blir oftast den som är sämre bemedlad och oftast är det kvinnor.

Centerkvinnorna vill stärka kvinnors rättigheter i bodelningsprocesser genom att införa en bortre tidsgräns över hur lång tid en bodelningsprocess får ta, höja grundnivån för att kunna ta del av rättshjälp och att vite ska utgå om någon part förhalar processen.

Frigörelsestöd. En färsk Sifo-undersökning visar att fyra av tio kvinnor är osäkra på om de har råd att skilja sig. Kvinnor har sämre möjlighet till en helt självständig försörjning, eftersom kvinnor och mäns privatekonomi inte är jämställda – kvinnors livsinkomst är i snitt 3,6 miljon lägre än mäns.

Det är uppenbart att det krävs åtgärder för ekonomisk jämställdhet, men i ett akut skede då en person vill lämna ett äktenskap, eller en destruktiv relation, vill Centerkvinnorna utreda möjligheterna att införa en form av frigörelsestöd för personer, som saknar eget kapital eller som har en låg inkomst, och som befinner sig i en utsatt situation i samband med skilsmässa eller separation.

Makten över det mest personliga måste tillhöra den det berör.

I en fri demokrati är det självklart att varje individ ska få välja vem den vill leva sitt liv med. Den friheten måste finnas till för alla och varje äktenskap ska vara frivilligt.

Frihet betyder många saker, bland annat att kunna ingå ett äktenskap av fri vilja – och att kunna lämna det.


Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE