Debatt

Sex miljarder på två år för att lösa vårdköerna

KD: Det är vårt svar på sjukvårdens mest akuta problem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KD vill flytta vårdansvaret från regionerna till staten. I väntan på den reformen innehåller vår budget akuta satsningar mot vårdköerna.  Vi lägger drygt sex miljarder kronor de kommande två åren på en nationell vårdförmedling, skriver Ebba Busch, Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johansson.
KD vill flytta vårdansvaret från regionerna till staten. I väntan på den reformen innehåller vår budget akuta satsningar mot vårdköerna. Vi lägger drygt sex miljarder kronor de kommande två åren på en nationell vårdförmedling, skriver Ebba Busch, Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johansson.

DEBATT

DEBATT. Sveriges sjukvård har länge kännetecknats av två saker: hög medicinsk kvalitet – men långa väntetider.

Varje dag gör Sveriges vårdpersonalen stora insatser för sina patienter, men de tvingas arbeta i en organisation som sedan länge passerat sitt bäst före-datum.

Sverige fick sin nuvarande regionindelade sjukvårdsorganisation 1862. Den fyller alltså 160 år vid tidpunkten för nästa riksdagsval. Vi kristdemokrater anser att den högtidsdagen bör firas med pensionering.

Ingen annan del av Sveriges välfärd har förblivit så pass oförändrad så länge. Det är alltså inte konstigt att Sveriges sjukvård inte klarar av att ge vård i tid.

Numer är det heller inte bara vi som säger det, Coronakommissionens rapport om hur Sverige hanterat pandemin pekade på samma omständigheter som vi varnat för i många år: svag statlig ledning och samordning när det gäller sjukvård och äldreomsorg.

I stället för att ta tag i strukturfelen i svensk hälso- och sjukvård har regeringen valt att skylla alla problem på pandemin.

Magdalena Andersson har under hösten börjat tala om ”coronaköerna”. Det är sant att köerna blivit värre av pandemin. Men Andersson förtiger att vårdköerna fördubblades även under hennes första sex år som finansminister. I augusti 2019, ett halvår före pandemiutbrottet, hade 140 000 personer i Sverige väntat längre på vård än vad vårdgarantin tillåter.

Om Magdalena Anderssons regering varit lika bra på att kapa vårdköer som på att blanda bort korten, så hade köerna inte funnits. Men köerna är rekordlånga. Både nu och innan coronaviruset slog till.

Vi kristdemokrater vill därför göra vad våra grannländer Norge och Danmark redan har gjort. Där har vårdansvaret flyttats från regionerna till staten. Köerna har kapats och vården har blivit effektivare. Det gick att göra där, det kommer att gå här också.

Men det kräver en ny regering, med en kristdemokratisk sjukvårdsminister.

Samtidigt ska man vara medveten om att en sådan reform tar tid och att många människor i Sverige behöver vård omedelbart. Därför innehåller vår budget akuta satsningar som kan genomföras före och medan en stor vårdreform genomförs.

Därför satsar vi drygt sex miljarder kronor de kommande två åren på en nationell vårdförmedling.

Ibland har den egna regionen köer till en viss behandling, samtidigt som det finns ledig kapacitet någon annanstans. Den nationella vårdförmedlingen innebär att den som väntat för länge kan erbjudas vård där den finns.

Vårt förslag innebär även att staten ersätter patientens resekostnader, i de fall vården ges på annat håll. Därefter lägger vi en miljard kronor på en vårdplatsgaranti, där regioner som klarar målet om maximalt 90 procents beläggning i snitt varje månad under året.

Dessutom innehåller vår budget drygt fyra miljarder som ska gå till mer personal i primärvården och göra det möjligt för fler personer att få en fast läkarkontakt.

Vi lägger även 2,5 miljarder på att öka bemanningen inom förlossningsvården, även där med fokus att varje patient ska kunna ha en fast barnmorskekontakt genom hela vårdkedjan.

Det här är Kristdemokraternas svar på de mest akuta problem i svensk sjukvård, både på kort och lång sikt. Vi ser fram emot en valrörelse där fler partier presenterar sina lösningar, för hittills har det varit ganska skralt på den punkten.

Kristdemokraterna är Sveriges vårdsparti – och du ska kunna lita på vården.


Ebba Busch, partiledare (KD)
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)
Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT Utsatta för sexbrott får inte vård de har rätt till

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Coronaviruset

Vårdpolitik

Vård & omsorg

Acko Ankarberg Johansson

Jakob Forssmed

Ebba Busch