Nu måste skolan ta säkerheten på allvar

Lärarnas Riksförbund: Ett år efter attacken i Trollhättan borde vi ha kommit längre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det som skedde i Trollhättan påverkar hur vi arbetar med säkerhet och trygghet i skolan. Eller borde det. Fortfarande har alltför lite hänt konkret, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
Det som skedde i Trollhättan påverkar hur vi arbetar med säkerhet och trygghet i skolan. Eller borde det. Fortfarande har alltför lite hänt konkret, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

DEBATT. Det har gått ett år efter den fruktansvärda tragedin på Kronans skola i Trollhättan. Vardagen blir aldrig densamma, vare sig på Kronans skola eller i Sverige. En del skolor har påbörjat arbetet. Men det krävs mer och samtidigt måste det långsiktiga arbetet för tolerans drivas parallellt.
Den tragiska händelsen för ett år sedan var inte bara en vansinneshandling mot elever och skolans personal, det var också ett angrepp mot hela vårt öppna demokratiska samhälle. Svaret måste vara att vi vill ha trygga skolor men inte ett mer slutet samhälle.

Viktigt att påpeka är att skolan inte är en allmän plats. Skolan ska präglas av öppenhet och vara välkomnande, men man ska ha god uppsikt över eventuellt obehöriga besökare. Det måste också vara naturligt för alla skolor att ha ett nära samarbete med polisen, genom att exempelvis kontaktpolis regelbundet besöker skolan.
Elever och lärare ska ha en trygg arbetsmiljö. Statistiken från Arbetsmiljöverket visar tyvärr att hot och våld mot lärare ökar.
Det är lärare och skolpersonal som konkret arbetar med att skapa trygghet och tolerans. Skolledningen måste se till att lärare och andra får stöd i säkerhetsarbetet, samt tid och utrymme att diskutera och öva för att vara mentalt förberedda.

Samhället och skolans huvudmän måste fokusera på att skapa en trygg arbetsmiljö för lärare och elever. Just för att vi har öppna skolor, och för att katastrofer kan ske var som helst, behöver påtalade brister löpande rättas till. Så att man har en grundläggande beredskap och ordning när det oförutsedda sker.
Det som skedde i Trollhättan påverkar hur vi arbetar med säkerhet och trygghet i skolan. Eller borde det. Fortfarande har alltför lite hänt konkret, även om man i del kommuner har höjt beredskapen på skolorna.

Det finns flera olika sätt att öka säkerheten i våra skolor. Skalskydden kan behöva ses över. Det kan vara enkla åtgärder som namnskyltar på all personal till att inpasseringen skärps med portkoder, receptioner, id-kontroller och kameraövervakning.
Det krävs nu att arbetsgivare över hela landet tar frågorna på allvar och systematiskt går igenom vad som kan göras. Materialet från Skolverket får inte bara bli en hyllvärmare!

Något som inte uppmärksammats tillräckligt är att det som skedde för ett år sedan faktiskt var ett rent hatbrott. Det har polisen kunnat konstatera. Inga lås eller inpasseringsskydd kan hindra hatet från att tränga in.
Vi har ett stort arbete framför oss. Lika viktigt som det är med säker och trygg skolmiljö är att hela samhället, det vill säga var och en av oss, tar ansvar för att bekämpa hat, extremism och intolerans.

I Lärarnas Riksförbund stödjer vi arbetet för tolerans som bedrivs genom Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Vi samarbetar med stiftelsen Expo samt med den lärarledda verksamheten i den ideella föreningen New Connexion som arbetar mot rasism och för öppenhet och förståelse.
Dessa samarbeten och fortbildningar för lärare har blivit än viktigare.  

Trygga och säkra skolor måste förenas med att vi tillsammans kämpar för ett demokratiskt samhälle där alla människor har lika värde.
Trygga skolor med öppenhet och tolerans kräver mental förberedelse inför det otänkbara, men det krävs i ännu större utsträckning att vi arbetar brett och djupgående med toleransfrågorna. Dels i skolan men också i hela vårt samhälle. I riksdagen, såväl som i kommunfullmäktige. I fikarummet på jobbet såväl som vid köksbordet.
Trygga skolor med öppenhet och tolerans skapar vi tillsammans.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: