ÅSIKT

Er tid är förbi, klimatskeptiker

Slutreplik från Mattias Goldmann och Henrik Brundin om att Trump gett klimatskeptikerna luft

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Henrik Brundin och Mattias Goldmann menar att tiden har sprungit förbi klimatskeptikerna.
DEBATT

SLUTREPLIK. Klimatsans är ”mycket skeptiska till larmen om en hotande värmekatastrof”. Just så beskrivs klimatskeptiker; de som inte tycker klimatförändringarna är så allvarliga eller rentav inte händer - som i Tornvalls bok ”Tänk om det blir kallare?”

Klimatskeptiker har fått forskningen att bli tydligare och har fyllt en medial logik där vi som föreslår kraftfulla satsningar för att hejda klimatförändringarna ställs mot den som avvisar omställningen.

Den tiden har passerat; Klimatsans måste hänvisa till IPCC:s allra första rapport, drygt 15 år gammal, för att få någon form av stöd för påståendet att klimatet är oförutsägbart.

IPCC:s senaste och nu gällande rapport, framtagen av över 2000 klimatforskare från över 150 länder, slår fast att ”människans påverkan på klimatet är tydlig, och människans utsläpp av växthusgaser är de högsta någonsin. Klimatförändringar har omfattande påverkan på människan och ekosystemen.” Det bekräftas av att 2016 blev varmaste året i modern tid, och NOAA slår fast att ”det faktum att vi slår i taket varje gång är en verklig indikator på att stora förändringar sker.”

Därför är det oerhört värdefullt att all världens länder enats om att hålla globala temperaturökningen under två grader, i Parisavtalet som Klimatsans kallar ”på låssas”.

Det är också starkt att sju av riksdagens partier - alla utom SD - enats om att Sverige ska vara världsledande i omställningen till ett klimatsmart samhälle.


Henrik Brundin, vice VD, Vi-skogen
Mattias Goldmann, VD, tankesmedjan Fores