Borde vara tillstånd för kommersiella aktörer

Replik från Daniel Helldén om elsparkcyklarna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag anser att det behövs ett tillstånd för kommersiella aktörer att få ställa ut elsparkcyklar och dessutom bör tillståndet reglera hur dessa får ställas ut. Jag tycker inte att elsparkcyklar ska få köras fritt på trottoarer eller gångbanor eller ha rätt till allmänt fri parkering på våra gångytor, skriver trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).
Foto: JERKER IVARSSON
Jag anser att det behövs ett tillstånd för kommersiella aktörer att få ställa ut elsparkcyklar och dessutom bör tillståndet reglera hur dessa får ställas ut. Jag tycker inte att elsparkcyklar ska få köras fritt på trottoarer eller gångbanor eller ha rätt till allmänt fri parkering på våra gångytor, skriver trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

DEBATT

REPLIK. Frågan om elsparkcyklar är aktuell igen, och efter vårens lugnare tider då flera av bolagen valde att ta bort sina cyklar från staden så har sommaren och den tidiga hösten inneburit en markant ökning.

Jag har stor förståelse för all irritation över elsparkcyklar som står i vägen på gator, ligger på trottoarer eller skräpar i ett buskage. Det är ett omfattande problem som behöver åtgärder.

Redan för ett år sedan lyfte jag frågan i DN Debatt om vilka lagar som behöver ändras nationellt för att kommunerna ska kunna agera kraftfullt mot detta. Det är glädjande att Socialdemokraterna nu vaknat i denna fråga, men återigen väljer att rikta sin frustration åt fel håll. Jag kan i och för sig förstå att man ryggar för att skriva debattartiklar mot sin egen infrastrukturminister.

Debattören Elsemarie Bjellqvist (även hon S) försöker i sin debattartikel den 26 augusti kritisera både staden och polisen.

Men, för att kunna diskutera en kommunens rådighet i frågan behöver några saker klargöras.

  1. Trafikförordningen likställer elsparkcyklar med vanliga cyklar och samma regelverk gäller för båda. Dessutom sätter trafikförordningen likatecken mellan elsparkcyklar och eldrivna rullstolar, som får köras i gångfart på trottoarer.

  2. Staden kan inte kräva tillstånd från elsparkcykelföretagen. Det är Polisen som avgör detta enligt ordningslagen, och Polisens bedömning är (enligt deras egen rättsutredning den 8 april 2020) att maximalt 10 elsparkcyklar får ställas ut i grupp innan det krävs tillstånd.

  3. Oavsett om du kör bil, cykel eller elsparkcykel så är regelefterlevnad en fråga för Polisen. Kommuner ansvarar enligt lag enbart för skyltning och parkeringsövervakning för fordon med registreringsskylt.

  4. Sveriges kommuner och regioners skrift, som debattören hänvisar till, är inte Polisens tolkning. Det är Polisens rättsutredning som gäller.

Jag anser att det behövs ett tillstånd för kommersiella aktörer att få ställa ut elsparkcyklar och dessutom bör tillståndet reglera hur dessa får ställas ut. Jag tycker inte att elsparkcyklar ska få köras fritt på trottoarer eller gångbanor eller ha rätt till allmänt fri parkering på våra gångytor.

Dessutom anser jag att kommuner måste få tillåtelse till kommunal trafikövervakning för att följa upp hur folk kör. I dag saknar vi som kommun samtliga dessa möjligheter och det är frustrerande. Men allt detta framförde jag som sagt redan för ett år sedan.

Sedan dess har Transportstyrelsen fått i uppdrag att utreda frågan om nya lagar. Vi väntar otåligt på den utredningen, Om man ger oss kommuner verktyg för att hantera problematiken, så är jag den förste att använda dem.


Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholms stad (MP)

Publicerad:

LÄS VIDARE