Nationalsången ska inte ingå i kursplanen

Debattören: En sådan detaljstyrning påminner om gamla Sovjetunionen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Självklart är det är så att nationalsången är en viktig del av det vi svenskar har gemensamt och något som ska fortsätta tillhöra vårt kulturarv. Men det är inte samma sak som att detta ska skrivas oss lärare på näsan, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.
Självklart är det är så att nationalsången är en viktig del av det vi svenskar har gemensamt och något som ska fortsätta tillhöra vårt kulturarv. Men det är inte samma sak som att detta ska skrivas oss lärare på näsan, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

DEBATT. Plötsligt förs en debatt som gör gällande att det är en katastrof att Skolverkets kursplaner inte ska peka ut att alla barn ska lära sig nationalsången.

Men det är ingen mångkulturideologi eller kunskapsrelativism som ligger bakom. Det Skolverket har gjort är att försöka anlägga en rimlig nivå på hur långtgående den centrala styrningen av skolan ska vara.

Det är egentligen uppseendeväckande att en så stor mängd människor tar till orda om kursplanerna utan att ens begripa vad de är för något. Hur kan någon tro att allt det som förmedlas i grundskolan kan rymmas i en kursplan?

Debattens avsaknad på respekt och tillit till de lärare som kursplanerna är skrivna för bekymrar mig. De är inte skrivna för någon annan, nämligen. Inte för elever och föräldrar. Inte som någon kulturkanon som ska genomsyra samhället. Inte som en nationell symbol som ljusskygga politiska krafter kan utnyttja som slagträ för att sprida sina svarta undergångsbilder av samtiden.

Skolverket har i stället förtjänstfullt valt att genomgående i förslaget till nya kursplaner försöka formulera en riktning utifrån samlingsbegrepp. Myndigheten skriver till exempel religiösa urkunder – inte bibeln, inte koranen, inte upanishaderna.  Skolverket skriver skönlitterära genre – inte Strindberg, inte Lagerlöf, inte Bob Dylan.

Verket skriver musikaliska traditioner vid olika högtider – inte nationalsången, inte psalmen ”Bereden väg för herran”, inte ”Staffan var en stalledräng”.

Motsatsen vore nämligen en både löjeväckande och samtidigt farlig detaljstyrning av lärarkåren. Ett av ett demokratiskt samhälles många viktiga beståndsdelar är en relativt fristående professionell lärarkår som under ett betydande mått av självständighet undervisar i skolorna.

Lärarna själva ska kunna bestämma i klassrummen och ha frihet att utforma undervisningen på lite olika sätt. Det gäller även hur den ofrånkomliga sovringen av världens samlade kunskapsmassa ska göras.

Samtidigt både kan och bör förstås samhället ge en viss inriktning på vad som ska läras ut. Kursplanernas uppgift är att ge den tydliga, men övergripande, vägledningen.

Meningen är inte att vi lärare ska förvandlas till papegojor som rapar upp exakt det som en kursplan säger att eleverna ska lära sig. En sådan urkund för vårt arbete skulle för övrigt tendera till att bli groteskt omfattande, men framför allt påminna om det gamla Sovjetunionen och andra auktoritära samhällssystem. Fria och demokratiska samhällen låter lärarkåren ha en viss autonomi.

Utbildning ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att vi måste låta de professionella få ett stort inflytande över både kursplaner och undervisning.

Jag hoppas innerligt att regering och riksdag inte låter sig förledas av det höga tonläget i den pågående debatten, utan i stället inser att kursplanernas uppgift inte är att detaljstyra.

Självklart är det är så att nationalsången är en viktig del av det vi svenskar har gemensamt och något som ska fortsätta tillhöra vårt kulturarv. Men det är inte samma sak som att detta ska skrivas oss lärare på näsan. Kursplanerna är lärarnas arbetsverktyg i vår yrkesroll. Ingenting annat.

För de debattörer som skriker sig hesa över att Skolverket inte skrivit ut bibeln och nationalsången i kursplanerna kan jag avslöja en annan ”brist”. Ingenstans ställs krav på att vi lärare måste undervisa om midsommarens ”Små grodorna” eller julens ”Vi äro musikanter”. Inte ens i Skaraborg. Hur trevligt det än må vara, så hör det nämligen inte hemma just i kursplanerna.


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE