S måste stå upp för att vinstjakten ska bort

Debattören: Väljarna behöver få höra – och Annie Lööf

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Någon måste påtala att S faktiskt har ett kongressbeslut om att vinstjakten ska stoppas. Om inte partisekreteraren Lena Rådström Baastad vill fylla den rollen så måste någon ta hennes plats, skriver Kalle Sundin.
Foto: TT (Montage)
Någon måste påtala att S faktiskt har ett kongressbeslut om att vinstjakten ska stoppas. Om inte partisekreteraren Lena Rådström Baastad vill fylla den rollen så måste någon ta hennes plats, skriver Kalle Sundin.

DEBATT

DEBATT. Sverige befinner sig i en allvarlig välfärdskris. Kommunerna är i akut behov av resurser och överväger drastiska besparingsåtgärder så som sänkt värme på äldreboenden, stängda brandstationer och ännu sämre bemanning inom vård, skola och omsorg.

Inkomstklyftorna är rekordstora, arbetslösheten växer oväntat fort och snart väntar en nedgång i ekonomin. 

Detta sker samtidigt som Socialdemokraterna levererat sin första budget i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Värnskatten slopas till en kostnad av 6 miljarder per år i förlorade skatteintäkter och arbetsgivaravgifterna sänks.

Pengarna till välfärden räcker inte på långa vägar – SKL har krasst konstaterat att kommunerna nästa år skulle behöva det dubbla av vad regeringen tilldelat. Höstens budget är sannolikt en av de mest högervridna en S-ledd regering någonsin presenterat – vid värsta möjliga tidpunkt. Förstår verkligen partiledningen hur illa det här kan gå?

Många är med rätta arga. Hur kan ett parti som säger sig vara välfärdens garant låta det här ske i regeringsställning? Vi vet att Januariavtalet sätter gränser, men inte så till den grad att det helt omöjliggör grundläggande socialdemokratiska välfärdsprioriteringar.

Det finns trots allt en gräns för hur mycket högerpolitik som kan genomföras med motivationen att andra regeringsalternativ hade varit sämre – med den här budgeten tog regeringen ett rejält kliv mot den.

Januariavtalet inrymmer faktiskt visst svängrum. Att till exempel upprätthålla skuldankarnivå på statskulden – ett golv på 35 procent av BNP – skulle frigöra resurser. Det skulle vara i linje med Januariavtalets skrivning om att "det finanspolitiska ramverket ska värnas".

Även kommunikativt verkar det som att partiet saknar strategier för att tala med egen röst vid sidan av JA-kompromisserna. Vi har till och med fått se Annie Lööf läxa upp de S-företrädare som faktiskt försökt.

Efter att utbildningsminister Anna Ekström kallat skolkoncerners stora vinstuttag för ”provocerande” ilsknade Lööf till i riksdagens talarstol och påpekade att Januariavtalet garanterar att vinsterna i välfärden inte får begränsas. Stefan Löfven försäkrade snabbt att avtalet kommer genomföras.

I sådana lägen måste tongivande partiföreträdare påtala att Socialdemokraterna faktiskt har ett kongressbeslut om att vinstjakten ska stoppas. Bortom Januariavtalet väntar en socialdemokrati som står redo att avsluta det ideologiskt motiverade skatteläckaget ur svensk välfärd, det måste såväl väljarna som Annie Lööf få höra.

Vems uppgift är det att kommunicera det? Om statsministern just nu huvudsakligen agerar JA-förvaltare så måste partisekreteraren kliva fram.

Lena Rådström Baastads roll behöver bli mer självständig i relation till regeringsarbetet. Att så inte redan är fallet förvånar. Den troligaste anledningen är att Löfven inte gett henne det mandatet. I så fall är det hög tid att göra det nu. Släpp partisekreteraren fri. Om inte Baastad vill fylla den rollen så måste någon som är redo för det ta hennes plats.

För första gången visar mätningar att stödet för Sverigedemokraterna är lika stort som för Socialdemokraterna inom LO-kollektivet. I väljarkåren som helhet ligger S kring 24 procent och det skiljer inte mycket de två partierna emellan.

Om den socialdemokratiska välfärdspolitiken uteblir och om partiets framtidsriktning drunknar i JA-förvaltande så är inte 20-procentsstrecket långt borta.


Kalle Sundin, utredare vid tankesmedjan Katalys


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE